Đoàn thể

Lãnh đạo Viện, Đảng ủy Viện, Công đoàn Viện và các đơn vị trong Viện tham dự Lễ trao tặng, truy tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động

Thực hiện Công văn số 359/GM-TĐKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 18 tháng 7 năm 2014 về việc tham dự buổi Lễ trao tặng Huân chương cho các đồng chí Lãnh đạo có quá trình cống hiến thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 23/7/2014, Đại diện Lãnh đạo Viện, Đảng ủy Viện, Công đoàn Viện, Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ tham dự buổi Lễ này tại Hội trường Lớn, trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

23/07/2014

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tham gia liên hoan văn nghệ

Ngày 19/5/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ với chủ đề "Lời ca dâng Bác".

23/05/2014

Công đoàn Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tham dự buổi Mít-tin tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sáng nay ngày 05/3/2014, nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Công đoàn Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tham dự buổi Mít-tin tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

05/03/2014

Chương trình hành động của Công đoàn Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012 -2015

Hội nghị công đoàn Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2012-2015 đã xác định: “Tiếp tục xây dựng công đoàn Viện là công đoàn trong sạch, vững mạnh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của Viện”­­­, BCH Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2012-2015 đã xây dựng Chương trình hành động như sau:

23/12/2013

Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW và học tập chuyên đề năm 2012 về “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

Thực hiện Kế hoạch số 242-HD/ĐUBKH ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức Hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” và Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”, Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW và học tập chuyên đề năm 2012 “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” cho toàn thể các đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Viện.

02/04/2013

CÔNG ĐOÀN VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CÔNG ĐOÀN VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

01/03/2013