Đoàn thể

Đại hội Chi bộ Ban Cải cách và Phát triển Doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2018

Thực hiện hướng dẫn số 30-HD/ĐUVQL ngày 19/5/2015 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, sáng ngày 26/5/2015, Chi bộ Ban Cải cách và Phát triển Doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018. Đại hội có sự tham gia của đại diện Đảng ủy Viện, Bí thư các chi bộ trong viện cùng các đảng viên của Chi bộ Ban Cải cách và Phát triển Doanh nghiệp.

26/06/2015

Công đoàn Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tham dự nội dung thi đấu môn Kéo co tại Hội thao MPI 2015.

Được sự đồng ý và chỉ đạo của Lãnh đạo và Đảng ủy Viện, chiều ngày 25/4/2015, BCH Công đoàn Viện đã cử các vận động viên tham gia Đội thi môn Kéo co tại Hội thao MPI 2015 nhằm hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và ngày Quốc tế Lao động 1/5 do Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

25/04/2015

Công đoàn Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tham dự nội dung thi đấu môn Cầu lông tại Hội thao MPI 2015.

Được sự đồng ý và chỉ đạo của Lãnh đạo và Đảng ủy Viện, sáng ngày 23/4/2015, BCH Công đoàn Viện đã cử các vận động viên môn Cầu lông và dẫn Đoàn tham dự Hội thao MPI 2015 nhằm hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và ngày Quốc tế Lao động 1/5 do Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

24/04/2015

BCH Công đoàn Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Giải thể thao CIEM 2015 hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2015) và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Được sự đồng ý và chỉ đạo của Lãnh đạo và Đảng ủy Viện, ngày 16/4 - 17/4/2015, BCH Công đoàn Viện đã tổ chức Hội thao CIEM 2015 cho đoàn viên công đoàn của Viện nhằm hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2015) và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

17/04/2015

BCH đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Viện, các đồng chí Bi thư, Phó bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tham dự Hội nghị tập huấn công tác tổ chức ĐH Đảng các cấp và triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2015

Thực hiện công văn số 40-GTT/ĐUBKHĐT ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triệu tập Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp và triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2015, sáng ngày 10 tháng 4 năm 2015, Đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ Viện gồm Ban Chấp hành đảng bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện tham dự Hội nghị nêu trên.

16/04/2015

Công đoàn Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức các hoạt động chào mừng, kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.

Nhằm hưởng ứng các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 năm 2015; được sự chỉ đạo và đồng ý của Lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Công đoàn Viện tổ chức và phát động tham gia một số hoạt động như sau:

09/03/2015

Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ và kết quả buổi làm việc của Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng uỷ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát Quý IV năm 2014

Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ và kết quả buổi làm việc của Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng uỷ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát Quý IV năm 2014 tại Chi bộ Trung tâm Thông tin tư liệu, Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

04/12/2014

Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ và kết quả buổi làm việc của Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng uỷ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát Quý IV năm 2014

Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ và kết quả buổi làm việc của Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng uỷ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát Quý IV năm 2014 tại Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

21/11/2014

Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ và kết quả buổi làm việc của Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng uỷ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát Quý IV năm 2014

Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ và kết quả buổi làm việc của Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng uỷ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát Quý IV năm 2014 tại Chi bộ Tạp chí Quản lý Kinh tế , Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

21/11/2014