Đoàn thể

Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức tại Chi bộ Ban Chính sách dịch vụ công

Ngày 5/8/2015, Chi bộ Ban Chính sách dịch vụ công đã tổ chức trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Bế Thu Trang

06/08/2015

Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức tại Chi bộ Ban Chính sách kinh tế vĩ mô

Ngày 5/8/2015, Chi bộ Ban Chính sách kinh tế vĩ mô đã tổ chức trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị Hải Thanh.

06/08/2015

Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương họp bàn giao công tác và kế hoạch triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2015-2020.

Sáng ngày 16/7/2015, Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức cuộc họp Đảng ủy mở rộng nhằm bàn giao công tác giữa Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2010-2015 cho Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

20/07/2015

Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020  đã bế mạc với niềm tin tưởng sâu sắc vào ý chí quyết tâm của toàn Đảng bộ vào tương lai tươi sáng của Viện.

03/07/2015

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2010-2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2015-2020 CỦA ĐẢNG BỘ VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG (Báo cáo của BCH trình Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ 2010-2015 khóa X của Đảng bộ Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã kết thúc. Năm năm qua, Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương có nhiều biến động về cả về việc kiện toàn cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Viện lẫn số lượng đảng viên, cán bộ của Viện. Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ Viện đã thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra.

03/07/2015

Đại hội Chi bộ Văn phòng Viện, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2018

Thực hiện hướng dẫn số 30-HD/ĐUVQL ngày 19/5/2015 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, ngày 2/6/2015, Chi bộ Văn phòng Viện, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018. Đại hội có sự tham gia của đại diện Đảng ủy Viện, Bí thư các chi bộ trong viện cùng các đảng viên của Chi bộ Văn phòng Viện.

03/07/2015

Đại hội Chi bộ Ban Thể chế Kinh tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2018

Thực hiện hướng dẫn số 30-HD/ĐUVQL ngày 19/5/2015 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, sáng ngày 29/5/2015, Chi bộ Ban Thể chế Kinh tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018. Đại hội có sự tham gia của đại diện Đảng ủy Viện, Bí thư các chi bộ trong viện cùng các đảng viên của Chi bộ Ban Thể chế Kinh tế.

03/07/2015

Đại hội Chi bộ Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2018

Thực hiện hướng dẫn số 30-HD/ĐUVQL ngày 19/5/2015 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, sáng ngày 29/5/2015, Chi bộ Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018. Đại hội có sự tham gia của đại diện Đảng ủy Viện, Bí thư các chi bộ trong viện cùng các đảng viên của Chi bộ Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh.

03/07/2015

Đại hội Chi bộ Tạp chí Quản lý Kinh tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2018

Thực hiện hướng dẫn số 30-HD/ĐUVQL ngày 19/5/2015 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, sáng ngày 29/5/2015, Chi bộ Tạp chí Quản lý Kinh tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018. Đại hội có sự tham gia của đại diện Đảng ủy Viện, Bí thư các chi bộ trong viện cùng các đảng viên của Chi bộ Tạp chí Quản lý Kinh tế.

03/07/2015

Đại hội Chi bộ Ban Chính sách Phát triển Nông thôn, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2018

Thực hiện hướng dẫn số 30-HD/ĐUVQL ngày 19/5/2015 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, sáng ngày 28/5/2015, Chi bộ Ban Chính sách Phát triển Nông thôn, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018. Đại hội có sự tham gia của đại diện Đảng ủy Viện, Bí thư các chi bộ trong viện cùng các đảng viên của Chi bộ Ban Chính sách Phát triển Nông thôn.

03/07/2015