Đào tạo ngắn hạn

Khai giảng Khóa VI “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”

Ngày 10/12/2015, tại Trụ sở Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo đã khai giảng khóa “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”. Đây là khóa đào tạo, bồi dưỡng Thứ VI được thực hiện theo Quyết định số 216/QĐ-QLKTW ngày 26/3/2015 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về việc giao Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo triển khai thực hiện Chương trình.

17/12/2015

Khóa tập huấn “Đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật – RIA”

Đáp ứng nhu cầu của một số Bộ về nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức Khóa tập huấn “Đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật – RIA” trong 3 ngày (từ 25-27/11/2015).

26/11/2015

Khai giảng Khóa 2 "Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho Kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg về việc ban hành “Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”, ngày 5/2/2015 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 250/QĐ-BKHĐT phê duyệt Chương trình đào tạo. Sáng ngày 02/7/2015 tại trụ sở Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng thứ hai của “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho Kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

02/07/2015

Khai giảng "Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho Kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg về việc ban hành “Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”, ngày 5/2/2015 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 250/QĐ-BKHĐT phê duyệt Chương trình đào tạo. Sáng nay, ngày 25/6/2015 tại trụ sở Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng đầu tiên của “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho Kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

26/06/2015

Thông báo "Chương trình đào tạo, bồi dưỡng trình độ, kỹ năng cho Kiểm soát viên năm 2015"

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương giao, Trung tâm Tư vấn quản lý và  Đào tạo tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng trình độ, kỹ năng cho Kiểm soát viên năm 2015.

15/06/2015

Thông tin đào tạo nghiệp vụ bồi dưỡng lớp “Nghiệp vụ đấu thầu – Chương trình cơ bản”

Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo thuộc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa bồi dưỡng “Nghiệp vụ đấu thầu – Chương trình cơ bản” từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 năm 2014 tại trụ sở Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Hà Nội.

12/07/2014

Thông báo về các khóa đào tạo của Trung tâm Tư vấn và Đào tạo

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kinh tếcho cán bộ quản lý và các đối tượng có quan tâm, Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức các khoá đào tạo bồi dưỡng với 04 chuyên đề như sau (có kèm theo nội dung chi tiết):

13/07/2007

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại Yên Bái

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tưcho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước ở địa phương của Dự án VIE 01-025, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tổ chức giới thiệu hai Luật trên tại Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái vào ngày 20 và ngày 21 tháng 7 năm 2006.

24/07/2006

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại Thái Bình

Tiếp tục thực hiện chương trình tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước ở địa phương của Dự án VIE 01-025, Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã phối hợp với ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Bình đã tổ chức khóa tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư vào ngày 23 và ngày 24 tháng 5 năm 2006 tại Tỉnh Thái Bình.

26/05/2006

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tưcho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước ở địa phương của Dự án VIE 01-025, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Uỷ ban Nhân dân các tỉnh Đồng Nai và Bình Phước lần lượt tổ chức giới thiệu hai Luật trên tại Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai vào ngày 9 và ngày 10 tháng 5 năm 2006 và tại TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vào ngày 11 và ngày 12 tháng 5 năm 2006

15/05/2006