Đào tạo tiến sĩ

Thông báo buổi Bảo vệ luận án cấp Viện

Thời gian: 9:00, thứ bảy, ngày 15 tháng 2 năm 2014 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

04/02/2014

Công bố luận án Tiến sĩ

Đề tài luận án: Quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 Tác giả: Hà Văn Dương                    Mã NCS: 62119                  Khóa: 5 Chuyên ngành: Quản lý kinh tế       Mã số: 62.34.04.10 Người hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Mạnh Hải                       Người hướng dẫn 2: TS. Lê Xuân Sang Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

06/01/2014

Thông báo buổi Bảo vệ luận án cấp Viện

Thời gian: 9:00, thứ bảy, ngày 11 tháng 1 năm 2014 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

26/12/2013

Thông báo tuyển sinh đợt 1 đào tạo Tến sĩ năm 2014

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tuyển sinh nghiên cứu sinh khóa 10, đợt 1 năm 2014 Chuyên ngành đào tạo:             - Kinh tế phát triển: Mã số: 62 31 01 05             - Quản lý kinh tế: Mã số: 62 34 04 10 Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 22 tháng 11 năm 2013 đến hết ngày 22 tháng 3 năm 2014.

21/11/2013

Quy trình tổ chức hoạt động đào tạo tiến sĩ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ban hành Quy trình tổ chức hoạt động đào tạo tiến sĩ.

20/09/2013

Thông báo thu học phí đối với các NCS kéo dài thời gian đào tạo

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Thông báo thu học phí đối với các NCS kéo dài thời gian đào tạo

06/03/2013

Thông báo buổi Bảo vệ luận án cấp Viện

Thời gian: 15:00, ngày 19 tháng 1 năm 2013 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

03/01/2013

Thông báo buổi Bảo vệ luận án cấp Viện

Thời gian: 16:00, ngày 3 tháng 10 năm 2012 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

28/09/2012

Thông báo buổi Bảo vệ luận án cấp Viện

Thời gian: 16:00, ngày 1 tháng 10 năm 2012 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

28/09/2012

Kết quả tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2011

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tuyển nghiên cứu sinh khóa 7 năm 2011 với kết quả như sau

21/11/2011