Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Phương Hữu Từng)

Đề tài“Đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực của ngành than Việt Nam”

Họ và tên tác giả: Phương Hữu Từng

26/07/2018

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Phan Minh Đức 03/08/2018)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Phan Minh Đức.

Đề tài: Tạo động lực cho người lao động tại các Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam”.

18/07/2018

Thông báo Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 – Năm 2018 (Khóa 14)

Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 198/TB-QLKTTW ngày 19/3/2018 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 – năm 2018 (khóa 14) và điều kiện cụ thể trong công tác tuyển sinh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo gia hạn thời gian và kế hoạch tuyển sinh đợt 1- năm 2018 như sau:

15/06/2018

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt I năm 2018

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ hiện hành, ngày 12/06/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ cho NCS Vũ Quỳnh, NCS Vũ Thanh Nguyên, NCS Trần Thị Thu Hương, NCS Đoàn Thị Hân và NCS Lưu Quốc Hưng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kinh tế.

13/06/2018

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Phan Minh Đức)

Đề tàiTạo động lực cho người lao động tại các Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam

Họ và tên tác giả: Phan Minh Đức

11/06/2018

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ

Thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

11/06/2018

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN (NCS Phạm Thị Bảo Oanh)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Phạm Thị Bảo Oanh.

27/12/2017

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN (NCS Trần Thị Thu Hương)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Trần Thị Thu Hương.

22/12/2017