Đào tạo tiến sĩ
Đào tạo tiến sĩ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2017 (KHOÁ 13)

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 (khóa 13). Chuyên ngành đào tạo:             - Kinh tế phát triển: Mã số: 62 31 01 05             - Quản lý kinh tế: Mã số: 62 34 04 10 Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 03 tháng 04 đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2017, trong giờ hành chính.

15/02/2017

Kết quả tuyển Nghiên cứu sinh năm 2016 Đợt 2 (Khoá 12)

Hội đồng tuyển sinh Vện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) công bố Kết quả tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2016, đợt 2 (Khoá 12).

30/12/2016

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề công nghệ ô tô” Tác giả: Nguyễn Thị Quyên                                          Mã NCS: 62.153

22/12/2016

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: "Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh " Tác giả: Trần Bửu Long                                        Mã NCS: 62.121

16/12/2016

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: “Đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” Tác giả: Chu Thanh Hải                                        Mã NCS: 62.149

12/12/2016

Thông báo bảo vệ Luận án cấp Viện cho NCS Nguyễn Hoàng Mạnh

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Nguyễn Hoàng Mạnh.

26/10/2016

Thông báo bảo vệ Luận án cấp Viện cho NCS Nguyễn Quang Trường

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Nguyễn Quang Trường.

26/10/2016

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: "Quản lý nhà nước về Bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta hiện nay" Tác giả: Nguyễn Quang Trường                                        Mã NCS: 62.142

04/10/2016

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: "Phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị trường" Tác giả: Nguyễn Hoàng Mạnh                                        Mã NCS: 62.123

23/09/2016

Lễ trao bằng Tiến sĩ năm 2016

Sáng ngày 24/08/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ năm 2016 cho NCS Nguyễn Thị Hương Lan và NCS Lê Văn Cư thuộc chuyên ngành Quản lý kinh tế.

24/08/2016