Đào tạo tư vấn

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Lê Văn Cư Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chỉ số thị trường bất động sản (Ứng dụng tại Thành phố Hà Nội)” Chuyên ngành: Quản lý kinh tế                          Mã số: 62.34.04.10 Thời gian: 15 giờ 00, Thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2015 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

23/12/2015

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Hương Lan. Đề tài: “Nghiên cứu mô hình tổ chức và hoạt động kinh doanh của các công ty tài chính ở Việt Nam” Chuyên ngành: Quản lý kinh tế                    Mã số: 62.34.04.10 Thời gian:  9 giờ 00, thứ 5, ngày 31 tháng 12 năm 2015 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

22/12/2015

Khai giảng Khóa VI “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”

Ngày 10/12/2015, tại Trụ sở Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo đã khai giảng khóa “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”. Đây là khóa đào tạo, bồi dưỡng Thứ VI được thực hiện theo Quyết định số 216/QĐ-QLKTW ngày 26/3/2015 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về việc giao Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo triển khai thực hiện Chương trình.

17/12/2015

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Đề tài luận án: "Nghiên cứu mô hình tổ chức và hoạt động kinh doanh của các công ty tài chính ở Việt Nam" Tác giả: Nguyễn Thị Hương Lan Mã NCS: 62.113            Khóa: 4 Chuyên ngành: Quản lý kinh tế   Mã số: 62.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Xuân Bá Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

27/11/2015

Khóa tập huấn “Đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật – RIA”

Đáp ứng nhu cầu của một số Bộ về nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức Khóa tập huấn “Đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật – RIA” trong 3 ngày (từ 25-27/11/2015).

26/11/2015

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố luận án tiến sĩ kinh tế của NCS Lê Văn Cư Đề tài: Nghiên cứu xây dựng chỉ số thị trường bất động sản (ứng dụng tại Thành phố Hà Nội) Mã NCS: 62.135            Khóa: 7 Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 62.34.04.10 Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Trần Kim Chung Người hướng dẫn 2: PGS.TS Lê Xuân Bá   Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

05/11/2015

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Nguyễn Đức Thọ. Thời gian: 16 giờ, Thứ Ba, ngày 06/10/2015. Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

24/09/2015

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố luận án tiến sĩ kinh tế của NCS Nguyễn Đức Thọ Đề tài: Đổi mới hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính Mã NCS: 62.131            Khóa: 6 Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 62.34.04.10 Hướng dẫn 1: PGS.TS. Trần Kim Chung Hướng dẫn 2: PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

20/08/2015

Khai giảng Khóa 2 "Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho Kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg về việc ban hành “Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”, ngày 5/2/2015 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 250/QĐ-BKHĐT phê duyệt Chương trình đào tạo. Sáng ngày 02/7/2015 tại trụ sở Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng thứ hai của “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho Kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

02/07/2015

Khai giảng "Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho Kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg về việc ban hành “Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”, ngày 5/2/2015 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 250/QĐ-BKHĐT phê duyệt Chương trình đào tạo. Sáng nay, ngày 25/6/2015 tại trụ sở Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng đầu tiên của “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho Kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

26/06/2015