Đào tạo tư vấn

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: Chất lượng nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Lai Châu Tác giả: Lương Chiến Công Mã NCS: 62.134            Khóa: 7 Chuyên ngành: Quản lý kinh tế       Mã số: 62.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Minh Châu Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

01/03/2016

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016 (Khoá 12)

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016 Chuyên ngành đào tạo:             - Kinh tế phát triển: Mã số: 62 31 01 05             - Quản lý kinh tế: Mã số: 62 34 04 10 Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2016.

22/01/2016

Ban hành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Ban hành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

31/12/2015

Ban hành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Ban hành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

31/12/2015

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Lê Văn Cư Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chỉ số thị trường bất động sản (Ứng dụng tại Thành phố Hà Nội)” Chuyên ngành: Quản lý kinh tế                          Mã số: 62.34.04.10 Thời gian: 15 giờ 00, Thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2015 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

23/12/2015

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Hương Lan. Đề tài: “Nghiên cứu mô hình tổ chức và hoạt động kinh doanh của các công ty tài chính ở Việt Nam” Chuyên ngành: Quản lý kinh tế                    Mã số: 62.34.04.10 Thời gian:  9 giờ 00, thứ 5, ngày 31 tháng 12 năm 2015 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

22/12/2015

Khai giảng Khóa VI “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”

Ngày 10/12/2015, tại Trụ sở Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo đã khai giảng khóa “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”. Đây là khóa đào tạo, bồi dưỡng Thứ VI được thực hiện theo Quyết định số 216/QĐ-QLKTW ngày 26/3/2015 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về việc giao Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo triển khai thực hiện Chương trình.

17/12/2015

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Đề tài luận án: "Nghiên cứu mô hình tổ chức và hoạt động kinh doanh của các công ty tài chính ở Việt Nam" Tác giả: Nguyễn Thị Hương Lan Mã NCS: 62.113            Khóa: 4 Chuyên ngành: Quản lý kinh tế   Mã số: 62.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Xuân Bá Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

27/11/2015

Khóa tập huấn “Đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật – RIA”

Đáp ứng nhu cầu của một số Bộ về nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức Khóa tập huấn “Đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật – RIA” trong 3 ngày (từ 25-27/11/2015).

26/11/2015

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố luận án tiến sĩ kinh tế của NCS Lê Văn Cư Đề tài: Nghiên cứu xây dựng chỉ số thị trường bất động sản (ứng dụng tại Thành phố Hà Nội) Mã NCS: 62.135            Khóa: 7 Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 62.34.04.10 Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Trần Kim Chung Người hướng dẫn 2: PGS.TS Lê Xuân Bá   Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

05/11/2015