Đào tạo tư vấn

Công bố Kết quả tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2017 (Khoá 13)

Hội đồng tuyển sinh Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) công bố Kết quả tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2017 (Khoá 13).

15/05/2017

THÔNG BÁO LỊCH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 (KHÓA 13)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo cho các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 tại Viện như sau:

28/04/2017

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: “Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách của Thành phố Hải Phòng” Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Mai Mã NCS: 62.150

28/04/2017

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: “Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngành vận tải biển Việt Nam” Tác giả: Lưu Quốc Hưng Mã NCS: 62.159

26/04/2017

Công bố điều kiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh 2017

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 theo số lượng chỉ tiêu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo.

14/04/2017

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: “Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông Việt Nam” Tác giả: Lê Thế Anh                                           Mã NCS: 62.127

16/02/2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2017 (KHOÁ 13)

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 (khóa 13). Chuyên ngành đào tạo:             - Kinh tế phát triển: Mã số: 62 31 01 05             - Quản lý kinh tế: Mã số: 62 34 04 10 Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 03 tháng 04 đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2017, trong giờ hành chính.

15/02/2017

Kết quả tuyển Nghiên cứu sinh năm 2016 Đợt 2 (Khoá 12)

Hội đồng tuyển sinh Vện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) công bố Kết quả tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2016, đợt 2 (Khoá 12).

30/12/2016

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề công nghệ ô tô” Tác giả: Nguyễn Thị Quyên                                          Mã NCS: 62.153

22/12/2016

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: "Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh " Tác giả: Trần Bửu Long                                        Mã NCS: 62.121

16/12/2016