Đào tạo tư vấn

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại Yên Bái

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tưcho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước ở địa phương của Dự án VIE 01-025, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tổ chức giới thiệu hai Luật trên tại Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái vào ngày 20 và ngày 21 tháng 7 năm 2006.

24/07/2006

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại Thái Bình

Tiếp tục thực hiện chương trình tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước ở địa phương của Dự án VIE 01-025, Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã phối hợp với ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Bình đã tổ chức khóa tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư vào ngày 23 và ngày 24 tháng 5 năm 2006 tại Tỉnh Thái Bình.

26/05/2006

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tưcho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước ở địa phương của Dự án VIE 01-025, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Uỷ ban Nhân dân các tỉnh Đồng Nai và Bình Phước lần lượt tổ chức giới thiệu hai Luật trên tại Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai vào ngày 9 và ngày 10 tháng 5 năm 2006 và tại TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vào ngày 11 và ngày 12 tháng 5 năm 2006

15/05/2006

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại Huế và Đà Nẵng

Tiếp tục thực hiện chương trình tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước ở địa phương của Dự án VIE 01-025, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵnglần lượt tổ chức hai khóa tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư vào ngày 4 và ngày 5 tháng 4 năm 2006 tại tp. Huế và ngày 6 và ngày 7 tháng 4 năm 2006 tại tp. Đà Nẵng.

10/04/2006

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại tỉnh Phú Thọ

Trong khuôn khổ của Dự án VIE 01/025, trong hai ngày 23 và ngày 24 tháng 3 năm 2006, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW đã tổ chức khoá tập huấn về Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Đầu tư 2005 mới được Quốc hội Khóa XI thông qua. Đối tượng tham gia khóa tập huấn là cán bộ các sở, ban, ngành và đại diện doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tại tỉnh Phú Thọ

27/03/2006

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại Hà Nội

Thực hiện hoạt động của Dự án VIE 01/025 trong việc hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh của các địa phương trên phạm vi cả nước, trong hai ngày 20 và ngày 21 tháng 2 năm 2006, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, đã tổ chức khoá tập huấn về nội dung Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Đầu tư 2005 mới được Quốc hội Khóa XI thông qua

22/03/2006

Tập huấn về Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện hoạt động của Dự án VIE 01/025 trong việc hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp thuộc các khu vực kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trong cả nước, trong hai ngày 15 và 16 tháng 3 năm 2006, tại tỉnh Thái Nguyên, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, UBND, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khóa tập huấn về nội dung Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Đầu tư 2005 đã được Quốc hội Khóa XI thông qua.

17/03/2006