Đào tạo tư vấn

Thông báo buổi Bảo vệ luận án cấp Viện

Thời gian: 16:00, ngày 1 tháng 10 năm 2012 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

28/09/2012

THÔNG BÁO VỀ CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO

Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo (MCTC) thuộc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) được thành lập năm 1994. Ngày 22 tháng 4 năm 2004, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 397/QĐ-BKH bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm. Bên cạnh các nhiệm vụ khác, MCTC được giao tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn về quản lý kinh tế theo yêu cầu của các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập với thế giới, rất nhiều cơ hội được mở ra cho cả nhà đầu tư và doanh nghiệp. MCTC hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm, tiếp cận cơ hội kinh doanh và biến những cơ hội đó thành kết quả cụ thể. Tư tưởng và phương châm của MCTC là áp dụng kinh tế học một cách sáng tạo và linh hoạt để giải quyết các vấn đề thực tế mà doanh nghiệp phải đối đầu nhằm trợ lực cho doanh nghiệp Việt Nam trong kinh doanh, cạnh tranh và phát triển. Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, hiểu biết sâu sắc về kinh tế và xã hội Việt Nam cùng với mạng lưới cộng tác viên rộng lớn, chúng tôi sẽ giúp các bạn kinh doanh thành công.

19/03/2012

Kết quả tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2011

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tuyển nghiên cứu sinh khóa 7 năm 2011 với kết quả như sau

21/11/2011

Thông báo về các khóa đào tạo của Trung tâm Tư vấn và Đào tạo

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kinh tếcho cán bộ quản lý và các đối tượng có quan tâm, Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức các khoá đào tạo bồi dưỡng với 04 chuyên đề như sau (có kèm theo nội dung chi tiết):

13/07/2007

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại Yên Bái

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tưcho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước ở địa phương của Dự án VIE 01-025, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tổ chức giới thiệu hai Luật trên tại Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái vào ngày 20 và ngày 21 tháng 7 năm 2006.

24/07/2006

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại Thái Bình

Tiếp tục thực hiện chương trình tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước ở địa phương của Dự án VIE 01-025, Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã phối hợp với ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Bình đã tổ chức khóa tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư vào ngày 23 và ngày 24 tháng 5 năm 2006 tại Tỉnh Thái Bình.

26/05/2006

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tưcho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước ở địa phương của Dự án VIE 01-025, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Uỷ ban Nhân dân các tỉnh Đồng Nai và Bình Phước lần lượt tổ chức giới thiệu hai Luật trên tại Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai vào ngày 9 và ngày 10 tháng 5 năm 2006 và tại TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vào ngày 11 và ngày 12 tháng 5 năm 2006

15/05/2006

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại Huế và Đà Nẵng

Tiếp tục thực hiện chương trình tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước ở địa phương của Dự án VIE 01-025, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵnglần lượt tổ chức hai khóa tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư vào ngày 4 và ngày 5 tháng 4 năm 2006 tại tp. Huế và ngày 6 và ngày 7 tháng 4 năm 2006 tại tp. Đà Nẵng.

10/04/2006

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại tỉnh Phú Thọ

Trong khuôn khổ của Dự án VIE 01/025, trong hai ngày 23 và ngày 24 tháng 3 năm 2006, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW đã tổ chức khoá tập huấn về Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Đầu tư 2005 mới được Quốc hội Khóa XI thông qua. Đối tượng tham gia khóa tập huấn là cán bộ các sở, ban, ngành và đại diện doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tại tỉnh Phú Thọ

27/03/2006

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại Hà Nội

Thực hiện hoạt động của Dự án VIE 01/025 trong việc hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh của các địa phương trên phạm vi cả nước, trong hai ngày 20 và ngày 21 tháng 2 năm 2006, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, đã tổ chức khoá tập huấn về nội dung Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Đầu tư 2005 mới được Quốc hội Khóa XI thông qua

22/03/2006