Đào tạo tư vấn

Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2014-2015

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương  Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2014-2015.

12/01/2015

Ban hành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Ban hành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

12/01/2015

Thông báo sửa đổi một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 929/QĐ-QLKTTW ngày 20/10/2014.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Thông báo sửa đổi một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 929/QĐ-QLKTTW ngày 20/10/2014.

08/01/2015

Thông báo bảo vệ luận án cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Nguyễn Trung Hiếu. Đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng” Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; mã số: 62.34.04.10 Thời gian: 14 giờ, thứ Năm, ngày 15 tháng 01 năm 2015 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Trân trọng kính mời./.

04/01/2015

Công bố luận án Tiến sĩ

Đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng” Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu Chuyên ngành: Quản lý kinh tế;             Mã số: 62.34.04.10 Giáo viên hướng dẫn 1: TS. Trần Kim Hào Giáo viên hướng dẫn 2: PGS.TS Hồ Sỹ Hùng Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

02/12/2014

Danh sách giảng viên cơ hữu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Thực hiện công văn số 5660/BGDĐT-GDĐH ngày 13/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của các cơ sở đào tạo và thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cập nhật, bổ sung các giảng viên cơ hữu của Viện tính đến ngày 20/10/2014.

27/10/2014

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.

20/10/2014

Thông báo buổi Bảo vệ cơ sở luận án Tiến sĩ

Thời gian: ngày 20 tháng 06 năm 2014 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

21/07/2014

Thông tin đào tạo nghiệp vụ bồi dưỡng lớp “Nghiệp vụ đấu thầu – Chương trình cơ bản”

Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo thuộc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa bồi dưỡng “Nghiệp vụ đấu thầu – Chương trình cơ bản” từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 năm 2014 tại trụ sở Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Hà Nội.

12/07/2014

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh Khóa 10, đợt 2 năm 2014

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tuyển sinh nghiên cứu sinh khóa 10, đợt 2 năm 2014 Chuyên ngành đào tạo:             - Kinh tế phát triển: Mã số: 62 31 01 05             - Quản lý kinh tế: Mã số: 62 34 04 10 Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 04 tháng 08 đến hết ngày 28 tháng 8 năm 2014.

02/06/2014