Đào tạo tư vấn

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Nguyễn Đức Thọ. Thời gian: 16 giờ, Thứ Ba, ngày 06/10/2015. Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

24/09/2015

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố luận án tiến sĩ kinh tế của NCS Nguyễn Đức Thọ Đề tài: Đổi mới hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính Mã NCS: 62.131            Khóa: 6 Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 62.34.04.10 Hướng dẫn 1: PGS.TS. Trần Kim Chung Hướng dẫn 2: PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

20/08/2015

Khai giảng Khóa 2 "Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho Kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg về việc ban hành “Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”, ngày 5/2/2015 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 250/QĐ-BKHĐT phê duyệt Chương trình đào tạo. Sáng ngày 02/7/2015 tại trụ sở Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng thứ hai của “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho Kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

02/07/2015

Khai giảng "Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho Kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg về việc ban hành “Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”, ngày 5/2/2015 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 250/QĐ-BKHĐT phê duyệt Chương trình đào tạo. Sáng nay, ngày 25/6/2015 tại trụ sở Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng đầu tiên của “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho Kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

26/06/2015

Thông báo "Chương trình đào tạo, bồi dưỡng trình độ, kỹ năng cho Kiểm soát viên năm 2015"

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương giao, Trung tâm Tư vấn quản lý và  Đào tạo tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng trình độ, kỹ năng cho Kiểm soát viên năm 2015.

15/06/2015

Thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2015 (Khóa 11)

Hội đồng tuyển sinh Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2015 (Chuyên ngành Quản lý kinh tế và Kinh tế phát triển).

15/05/2015

Thông báo sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 13/QĐ-QLKTTW ngày 12/01/2015

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 13/QĐ-QLKTTW ngày 12/01/2015.

14/04/2015

Thông báo bảo vệ luận án cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Nguyễn Quốc Tuấn. Đề tài: "Quản lý nhà nước đối với dịch vụ Logistics ở cảng Hải Phòng” Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 62.34.04.10 Thời gian: 15 giờ 30 Thứ Hai, ngày 06/04/2015. Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

26/03/2015

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố luận án tiến sĩ kinh tế của NCS Nguyễn Quốc Tuấn Đề tài: “Quản lý nhà nước đối với dịch vụ Logistics ở cảng Hải Phòng” Chuyên ngành: Quản lý kinh tế;             Mã số: 62.34.04.10 Hướng dẫn khoa học:          - Hướng dẫn 1: TS. Đặng Đức Đạm          - Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Mạnh Hải Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

03/03/2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015 Chuyên ngành đào tạo:             - Kinh tế phát triển: Mã số: 62 31 01 05             - Quản lý kinh tế: Mã số: 62 34 04 10 Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 15 tháng 03 đến hết ngày 10 tháng 4 năm 2015.

15/01/2015