Hội nghị hội thảo
Hội nghị hội thảo

Diễn đàn "Ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đối với lao động và thị trường lao động ở Việt Nam: Một số khía cạnh xã hội"

Ngày 30/3/2004, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW (CIEM) phối hợp với Viện Friedrich Ebert Stiftung (FES) của Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức Hội thảo với chủ đề “Ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đối với lao động và thị trường lao động ở Việt Nam: Một số khía cạnh xã hội”.

31/03/2004

Diễn đàn "Tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. Nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam"

Ngày 4-3-2004, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW phối hợp với Quỹ Câu lạc bộ châu Á của Nhật Bản tổ chức diễn đàn quốc tế "Tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. Nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam". Đây là sự tiếp nối diễn đàn "Kinh doanh Việt Nam - Nhật Bản" đã được tổ chức tại Tokyo tháng 1 năm 2002. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm thực hiện "Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản" do Thủ tướng hai nước đề xuất vào tháng 12 năm 2003.

05/03/2004

Hội thảo giới thiêu báo cáo "Kinh nghiệm quốc tế trong khuyến khích và quản lý các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài"

Ngày 25/1/2005, Hội thảo "Kinh nghiệm quốc tế về khuyến khích và quản lý các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài" đã được tổ chức tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW. Diễn giả của Hội thảo là Giáo sư William E.Kosar, thuộc R.F.N. MANAGEMENT INC - Canada, chuyên gia tư vấn của UNDP.

26/01/2004