Hội nghị hội thảo
Hội nghị hội thảo

Hội thảo: “Merged model in GAMS”

Trong khuôn khổ Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu của DANIDA – CIEM, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức khóa học về “Merged model in GAMS” vào ngày 28/11/2006 tại CIEM.

29/11/2006

Thông báo buổi Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo nghiên cứu "Xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU: Tiếp cận thị trường và thuận lợi hóa"

Thời gian: ngày 29 tháng 11 năm 2006 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

27/11/2006

Thông báo buổi Hội thảo: "Trình bày sơ bộ kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa 2005 và một số vấn đề về kinh tế hộ"

Thời gian: 8:30-11:30 ngày 27 tháng 11 năm 2006 Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

23/11/2006

Buổi trao đổi trực tuyến về việc thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Buổi trao đổi trực tuyến đã nhận được sự hoan nghênh và quan tâm theo dõi của đông đảo công chúng, với 2059 lượt truy cập.

03/11/2006

Tọa đàm "Nhiệm vụ của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường"

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương với Viện Friedrich Ebert Stiftung (CHLB Đức) phối hợp tổ chức một buổi tọa đàm với Giáo sư Th. Meyer ( CHLB Đức) về nhiệm vụ của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường tại Viện vào ngày 11 tháng 10 năm 2006.

12/10/2006

Tọa đàm "Nhiệm vụ của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường"

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương với Viện Friedrich Ebert Stiftung (CHLB Đức), ngày 11/10/2006, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức một buổi tọa đàm với Giáo sư Th. Meyer (CHLB Đức) về nhiệm vụ của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường tại Viện.

12/10/2006

Hội thảo: "Đánh giá tác động của việc triển khai Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đến phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005"

Ngày 27 tháng 9 năm 2006, tại hội trường KS. Hòa Bình- Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW đã phối hợp cùng STAR Việt Nam tổ chức Hội thảo về Dự thảo báo cáo nghiên cứu “Đánh giá tác động của việc triển khai Hiệp định thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ đến phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001- 2005”

28/09/2006

Hội thảo: “Giới thiệu về Mô hình Cân bằng tổng thể tính toán được : Lý thuyết và số liệu”

Trong khuôn khổ Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu của DANIDA – CIEM, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức khóa học về “Giới thiệu về Mô hình Cân bằng tổng thể tính toán được : Lý thuyết và số liệu” trong hai ngày 13 & 14 tháng 7 năm 2006 tại CIEM.

14/07/2006

Hội thảo “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam”

Được sự hỗ trợ của Dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu chính sách” do Sida (Thụy Điển) tài trợ, ngày 15/6/2006 tại khách sạn Sofitel Plaza, Viện Nghiên cứu QLKTTW tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam”. Mục đích của cuộc Hội thảo nhằm công bố kết quả tổng hợp từ 5 nghiên cứu chuyên đề và 1 báo cáo tổng hợp:

16/06/2006

Hội thảo: “Về các hình thức đầu tư quy định tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư”

Trong khuôn khổ dự án CIEM-GTZ về “Hỗ trợ cải cách kinh tế vĩ mô tại Việt Nam”, Trung tâm tư vấn quản lý và đào tạo, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức hội thảo: “Về cáchình thức đầu tư quy định tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư”tại Thành phố Vinh, Nghệ An trong hai ngày 1 và 2/6/2006.

05/06/2006