Hội nghị hội thảo
Hội nghị hội thảo

Hội thảo “Đơn giản hóa thủ tục hành chính: Kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý chính sách cho Việt Nam"

Trong hai ngày 03-4/4/2007, tại Hà Nội- Viện Quản lý Kinh tế TƯ đã phối hợp với Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh của VNCI tổ chức hội thảo “Đơn giản hóa thủ tục hành chính: Kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý chính sách cho Việt Nam

05/04/2007

Hội thảo về mô hình "Kinh tế thị trường xã hội và sinh thái, một mô hình cho Việt Nam?"

Trong khuôn khổ dự án Cải cách kinh tế Vĩ mô, sáng ngày 29 tháng 3 năm 2007, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phối hợp với văn phòng GTZ tại Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Kinh tế thị trường xã hội và sinh thái, một mô hình cho Việt Nam?”.

29/03/2007

Thông báo buổi Hội thảo“Phân tích tác động và chính sách môi trường tới nền kinh tế: Kinh nghiệm quốc tế và một số ý tưởng nghiên cứu cho Việt Nam”

Thời gian: ngày 9 tháng 1 năm 2007 Địa điểm: Hội trường Quốc tế, tầng 2 khách sạn Công đoàn Việt Nam                   14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

05/01/2007

Hội thảo: "Phân cấp quản lý và vai trò của khu vực tư nhân trong lĩnh vực y tế và giáo dục"

Trong khuôn khổ dự án GTZ-CIEM, ngày 26 tháng 12 năm 2006, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh tổ chức cuộc hội thảo về “ Vai trò của khu vực tư nhân và phân cấp quản lý trong lĩnh vực y tế và giáo dục”.

27/12/2006

Hội thảo lấy ý kiến về Báo cáo Nghiên cứu hệ thống giấy phép kinh doanh trước yêu cầu cải cách quy chế hành chính

Được sự tài trợ của Đại sứ quán Đan Mạch, trong khuôn khổ dự án Phổ biến và Thực thi Luật Doanh nghiêp, Luật Đầu tư, ngày 22-23/12/2006, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức buổi hội thảo “Đánh giá sơ bộ Giấy phép kinh doanh (GPKD): những phát hiện và kiến nghị” tại Đà Nẵng

24/12/2006

Hội thảo "Tái cơ cấu quản lý với quá trình phát triển về quy mô của doanh nghiệp"

Trong khuôn khổ Dự án VIE 01/025, ngày 21/12/2006, Viện NC Quản lý Kinh tế TƯ đã phối hợp với Công ty Tư vấn Quản lý MCG tổ chức buổi hội thảo về "Tái cơ cấu và quá trình phát triển về quy mô của doanh nghiệp" tại KS. Nikko Hà Nội. Tham dự Hội thảo có TS. Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện QLKTTƯ, các chuyên gia kinh tế TS. Lê Đăng Doanh và bà Phạm Chi Lan, cùng đại diện một số doanh nghiệp.

22/12/2006

Hội thảo "Tổng kết hoạt động năm 2006 và đề xuất hoạt động của nhóm nghiên cứu mô hình trong năm 2007"

Trong khuôn khổ dự án CIEM - GTZ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW tổ chức hội thảo nhằm tổng kết hoạt động trong năm 2006 và đề xuất hướng xây dựng mô hình phục vụ dự báo trung hạn của nhóm nghiên cứu mô hình kinh tế lượng trong năm 2007

20/12/2006

Hội thảo “Chiến lược thể chế nhằm cải thiện nền tảng chính sách kinh tế vi mô ở các nước Đông Á”

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với trường Đại học tổng hợp quốc gia Úc (ANU), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (NCQLKTTƯ) tổ chức buổi hội thảo về “Chiến lược thể chế nhằm cải thiện nền tảng chính sách kinh tế vi mô ở các nước Đông Á”. Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của các quá trình thể chế, và các chiến lược kèm theo trong việc cải thiện nền tảng chính sách kinh tế vi mô. Hội thảo có sự tham gia của đại diện các cơ quan như Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp…

15/12/2006

Hội thảo về "Cung cấp dịch vụ công tại cấp huyện và xã ở khu vực nông thôn"

Được sự hỗ trợ của Dự án GTZ, Ban Nghiên cứu Chính sách phát triển kinh tế nông thôn tổ chức hội thảo về "Cung cấp dịch vụ công tại cấp huyện và xã ở khu vực nông thôn" tại Hà Nội ngày 14/12/2006.

15/12/2006

Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Nghị định 153/2004/NĐ-CP

Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Nghị định 153/2004/NĐ-CP, tại Văn phòng 2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 12 năm 2006.

15/12/2006