Hội nghị hội thảo

Hội thảo "Xã hội dân sự Việt Nam trong thời kỳ Hội nhập và Phát triển bền vững kinh tế"

Trong khuôn khổ dự án Danida, ngày 4 tháng 4 năm 2008, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương ( CIEM) phối hợp với Viện Nghiên cứu Châu Á của các nước Bắc Âu ( NIAS) đã tổ chức Hội thảo “ Xã hội dân sự của Việt Nam trong thời kỳ Hội nhập kinh tế và Phát triển bền vững”.

04/04/2008

Hội thảo “Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới”

Trong khuôn khổ dự án CIEM-DANIDA, sáng ngày 14 tháng 3 năm 2008, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới”.

18/03/2008

Toạ đàm: "Hai năm xây dựng và phát triển Cổng thông tin Kinh tế Việt Nam"

Trong khuôn khổ dự án CIEM – DANIDA, ngày 18 tháng 03 năm 2008, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương tổ chức buổi toạ đàm “Hai năm xây dựng và phát triển Cổng thông tin kinh tế Việt Nam”. Tham gia buổi toạ đàm có đại biểu của các cơ quan Đảng, Nhà nước và Quốc hội, các chuyên gia và nhà nghiên cứu của các Bộ, ngành, viện nghiên cứu và đông đảo bạn đọc thuộc nhiều nhóm sử dụng tin khác nhau của VNEP. Đây là dịp nhìn lại những kết quả đã đạt được trong hai năm xây dựng và vận hành Cổng thông tin kinh tế Việt Nam, đồng thời tiếp thu góp ý và phản hồi của các nhà quản lý, chuyên gia và người dùng tin về định hướng phát triển VNEP trong thời gian tới.

18/03/2008

Diễn đàn ERIA: "Việt Nam liên kết sâu rộng với mạng lưới sản xuất trong khu vực"

Nhằm thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu kinh tế và giới kinh doanh, Chính phủ Nhật Bản đã đề xuất thành lập ERIA (Diễn đàn của các Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế của các nước ASEAN và Đông Á) và đã được Hội nghị Thượng đỉnh các nước Đông Á họp tại Xingapo nhất trí vào tháng 11 năm 2007.

22/02/2008

Hội thảo "Sử dụng công cụ phân tích chính sách kinh tế để đánh giá tác động môi trường tại Việt Nam"

Trong khuôn khổ dự án CIEM-DANIDA, ngày 28 tháng 11 năm 2007, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW (CIEM) phối hợp với Khoa Kinh tế (DoE) trường Đại học Tổng hợp Copenhagen tổ chức Hội thảo "Sử dụng công cụ phân tích chính sách kinh tế để đánh giá tác động môi trường tại Việt Nam". Tham gia Hội thảo có đại diện của các Bộ ngành, các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học.

29/11/2007

Hội thảo "Đổi mới vai trò Nhà nước trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế"

Trong khuôn khổ hoạt động năm 2007 của Hợp phần I “ Chương trình cải cách kinh tế vĩ mô” do Chính phủ CHLB Đức hỗ trợ, Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã mời giáo sư Tiến sỹ Jann, Đại học Tổng hợp Posdam ( CHLB Đức) sang làm việc trong thời gian từ ngày 12 đến 19 tháng 11 năm 2007. Chủ đề hợp tác của Giáo sư Jann là “ Đổi mới vai trò Nhà nước trong quá trình chuyển đối nền kinh tế, kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng cho Việt Nam”.

20/11/2007

Hội thảo “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

Trong 2 ngày 18 -19 tháng 9 năm 2007 Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế TW - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội thảo “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” để thảo luận về Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam (Đề án 59)”

20/11/2007

Hội thảo “Diễn đàn các chính sách kinh tế, xã hội và hành chính ở Việt Nam”

Trong 2 ngày 4- 5 tháng 10 năm 2007, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TƯ đã phối hợp với GTZ tổ chức Hội thảo “Diễn đàn các chính sách kinh tế, xã hội và hành chính ở Việt Nam”. Một số nhà kinh nghiên cứu về các chính sách kinh tế, xã hội và hành chính ở Việt Nam đã được mời đến trình bày tham luận tại Hội thảo

05/10/2007

Khóa học “Áp dụng Mô hình CGE Việt Nam 2003 trong GAMS”

Trong khuôn khổ Dự án Nâng cao năng lực nghiên cứu của DANIDA-CIEM, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương tổ chức khóa tập huấn Áp dụng mô hình CGE 2003 trong GAMS tại CIEM trong 2 ngày 26-27/7/2007.

27/07/2007

Hội thảo công bố Báo cáo “Đánh giá tác động 5 năm của Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ đối với cơ cấu kinh tế đầu tư và thương mại” (tại Hà Nội, TP. Hồ Chính Minh và Đà Nẵng)

Trong khuôn khổ Dự án Trợ giúp thúc đẩy thương mại Hoa Kỳ- Việt Nam (STAR- Vietnam), Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) và Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) đã phối hợp tổ chức Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu và ấn phẩm Báo cáo “Đánh giá tác động 5 năm của Hiệp định thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ đối với cơ cấu kinh tế đầu tư và thương mại”, vào các ngày 17-19/7/2007 tại Hà Nội, TP. Hồ Chính Minh và Đà Nẵng.

20/07/2007