Hội nghị hội thảo

Thông báo buổi Hội thảo: “Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô”

Thời gian: 8:15, thứ năm, ngày 17 tháng 1 năm 2013 (Đăng ký đại biểu từ 8:15). Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

15/01/2013

Hội thảo công bố báo cáo “Cơ chế bảo trợ xã hội đối với sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ ở Việt Nam”

Trong chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, và được sự tài trợ của tổ chức Oxfam quốc tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức buổi hội thảo công bố báo cáo “Cơ chế bảo trợ xã hội đối với sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ ở Việt Nam” vào ngày 18 tháng 7 năm 2012.

19/07/2012

Thông báo buổi Hội thảo tham vấn Nghiên cứu: “Đánh giá vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các Bộ/cơ quan chính phủ tham gia quản lý nhà nước về chiến lược phát triển, hoạch định chính sách tài chính, tiền tệ và giám sát các tổ chức tài chính”

Thời gian: 13:30, thứ sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2012 (đăng ký đại biểu từ 13:15) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

29/06/2012

Thông báo buổi Hội thảo: Đổi mới quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và hưu trí

Thời gian: 8:00, thứ sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2012 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

27/06/2012

Thông báo buổi Hội thảo: “Đổi mới công tác Kế hoạch ở các cấp”, ngày 28/6/2012 - tại Hà Nội

Thời gian: 8:30, thứ năm, ngày 28 tháng 6 năm 2012 (đăng ký đại biểu từ 8:00) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

27/06/2012

Thông báo buổi Hội thảo: “Đổi mới công tác Kế hoạch ở các cấp”

Thời gian: 8:30, thứ năm, ngày 28 tháng 6 năm 2012 (đăng ký đại biểu từ 8:00) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

27/06/2012

Thông báo buổi Hội thảo “Đổi mới Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp”, ngày 06 & 07/8/2012 - tại Hà Nội

Thời gian: 8:30, thứ hai, ngày 6 tháng 8 năm 2012 và thứ ba ngày 7 tháng 8 năm 2012 (02 ngày) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

03/06/2012

Thông báo buổi Hội thảo: “Cải thiện sự phù hợp của Hệ thống đào tạo dạy nghề ở Việt Nam (TVETs) nhằm đáp ứng nhu cầu của khu vực doanh nghiệp”

Thời gian: 8:00, thứ ba, ngày 15 tháng 5 năm 2012 Địa điểm: Phòng họp A5, tầng 1, Khách sạn Quân đội                33C Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

15/05/2012

Thông báo buổi Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu "Đánh giá một số hình thức hợp đồng tiêu thụ nông sản ở Viêt Nam"

Thời gian: 8:30, thứ hai, ngày 14 tháng 5 năm 2012 Địa điểm: Phòng họp 318 Trung Tâm Hội nghị Quốc tế                11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

10/05/2012

Thông báo buổi Hội thảo "Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới"

Thời gian: 8:00, ngày 5 tháng 10 năm 2012

16/03/2012