Hội nghị hội thảo

Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu “Đánh giá kết quả cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020”

Kính gửi các Anh/chị,
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngày 19 tháng 02 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 339/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thế tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020. Đại hội lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định chủ trương duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.

16/09/2019

“Thúc đẩy đô thị hóa để thu hẹp khoảng cách phát triển: Vai trò của đô thị hóa trong thập kỷ tới”

Ngày 13/9/2019, Ngân hàng Thế giới và Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức hội thảo tham vấn với chủ đề “Thúc đẩy đô thị hóa để thu hẹp khoảng cách phát triển: Vai trò của đô thị hóa trong thập kỷ tới”. Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu của Ngân hàng thế giới sẽ trình bày những kết quả ban đầu của nghiên cứu về quá trình đô thị hóa của Việt Nam, những thách thức phía trước và gợi ý chính sách về con đường đô thị hóa mới. Hội thảo cũng sẽ có sự tham gia thảo luận của các chuyên gia kinh tế đầu ngành của Việt Nam.

11/09/2019

Hội thảo"Giải pháp chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công cho khu vực ngoài nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư"

Trong khuôn khổ hoạt động Dự án CIEM-GIZ năm 2019, nhằm thực hiện nhiệm vụ số 185, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về “Nghiên cứu và xây dựng Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện; đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện, phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp”. Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2019, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia cho Báo cáo “Giải pháp chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công cho khu vực ngoài nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư”. Hội thảo do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế chủ trì.

30/08/2019

Mời tham dự Hội thảo"Giải pháp chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công cho khu vực ngoài nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư"

Mời tham dự Hội thảo"Giải pháp chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công cho khu vực ngoài nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư"

28/08/2019

Hội thảo: QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG, CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG CỤ KINH TẾ THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH ĐẤT ĐAI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

Thực hiện triển khai các hoạt động của Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu Hoàn thiện công cụ quy hoạch sử dụng đất thúc đẩy chuyển dịch đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tại Việt Nam” Mã số KX.01.05/16-20, thuộc Chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, mã số KX.01/16-20, ngày 8/8/2019 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tiến hành tổ chức Hội thảo “Quan điểm định hướng, các giải pháp hoàn thiện công cụ kinh tế thúc đẩy chuyển dịch đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tại Việt Nam.

 

12/08/2019

Hội thảo: Nghiên cứu và phát triển, đổi mới và tăng trưởng kinh tế: kinh nghiệm của Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao (tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 về phiên họp thường kỳ tháng 3/2018) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, xây dựng Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu và phát triển, Đổi mới và Tăng trưởng kinh tế: kinh nghiệm của Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam”.

 

05/08/2019

Mời Hội thảo “Nghiên cứu và phát triển, Đổi mới và Tăng trưởng kinh tế: kinh nghiệm của Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam”

Nhằm khai thác sức mạnh của công nghệ 4.0, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2018, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, xây dựng Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, dự kiến sẽ trình Chính phủ trong tháng 9/2019.

 

29/07/2019

Hội thảo: Khái niệm Doanh nghiệp nhà nước và dự kiến sửa Luật Doanh nghiệp

Trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đồng chủ trì tổ chức Hội thảo “Khái niệm Doanh nghiệp nhà nước và dự kiến sửa Luật Doanh nghiệp” vào ngày 15/7/2019.

 

18/07/2019

Hội thảo " Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019: Kết quả và Góc nhìn".

Trong khuôn khổ Chương trình "Ôxtrâylia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam" (Aus4Reform), ngày 12/7/2019, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo " Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019: Kết quả và Góc nhìn".

 

12/07/2019

Mời Hội thảo " Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019: Kết quả và Góc nhìn"

Kính gửi: Các Qúy vị

Trong khuôn khổ Chương trình "Ôxtrâylia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam" (Aus4Reform), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo " Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019: Kết quả và Góc nhìn". Nội dung hội thảo tập trung vào diễn biến kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2019, và ưu tiên điều hành, cải cách kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

11/07/2019