Hội nghị hội thảo

Thông báo buổi Tọa đàm: "Toàn cầu hóa và môi trường"

Thời gian: 14:00, ngày 8 tháng 5 năm 2009 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng - Hà Nội

05/05/2009

Thông báo buổi Tọa đàm: "Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của người lao động tại các khu sản xuất tập trung"

Thời gian: 8:00 ngày 28 tháng 4 năm 2009 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương                     68 Phan Đình Phùng - Hà Nội

24/04/2009

Thông báo buổi Hội thảo: "Toàn cầu hóa, điều chỉnh và thách thức đối với tăng trưởng công bằng ở Việt Nam"

Thời gian: 8:00, ngày 3 tháng 7 năm 2009 Địa điểm: Khác sạn Hà Nội Horison, 40 Cát Linh, Hà Nội

19/03/2009

Báo cáo: "Quản lý Nhà nước đối với thị trường nhà khu đô thị mới, căn hộ chung cư và văn phòng cho thuê"

Thực hiện đề án "Đổi mới chức năng, nhiệm vụ và phương thức quản lý nhà nước về kinh tế"để thực hiện Nghị quyết 25/2006/NQ-CP của Chính phủ ngày 09/10/2006 về Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội khóa XI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cho Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thực hiện báo cáo "Quản lý Nhà nước đối với thị trường nhà khu đô thị mới, căn hộ chung cư và văn phòng cho thuê". Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo lấy ý kiến cho báo cáo nêu trên.

18/03/2009

Thông báo buổi Hội thảo: " Vai trò của công nghệ trong khu vực công nghiệp chế tạo ở Việt Nam"

Thời gian: 14:00, thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2009 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

18/03/2009

Thông báo buổi Hội thảo: "Khủng hoảng kinh tế và vai trò của đầu tư".

Thời gian: Ngày 17 tháng 3 năm 2009 Địa điểm: Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội, 15 Ngô Quyền, Hà Nội

18/03/2009

Hội thảo công bố báo cáo kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2007 (ngày 15/01/2009 - tại Hà Nội)

Trong khuôn khổ Hợp phần 5 nghiên cứu khối doanh nghiệp của Dự án Hỗ trợ chương trình phát triển khu vực doanh nghiệp (BSPS) do cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA) tài trợ, ngày 15/01/2009,Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo công bố báo cáo kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2007

18/03/2009

Thông báo buổi Hội thảo: "Phương thức thương mại hóa tạp chí quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường".

Thời gian: Ngày 18 tháng 3 năm 2009 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                   68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

16/03/2009

Thông báo buổi Hội thảo "Đổi mới công tác kế hoạch gắn với cải cách hành chính và phát triển kinh tế tư nhân"

Thời gian: 8:00, ngày 17 tháng 2 năm 2009 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                   68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

13/02/2009

Hội thảo lấy ý kiến về bản Dự thảo Nghị định về “Tổ chức, hoạt động và quản lý các tổ chức sự nghiệp ngoài công lập không vì mục đích lợi nhuận”

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ và được sự phân công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 26/12/2008, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức buổi hội thảo lấy ý kiến về bản Dự thảo Nghị định “Tổ chức, hoạt động và quản lý các tổ chức sự nghiệp ngoài công lập không vì mục đích lợi nhuận

22/12/2008