Hội nghị hội thảo
Hội nghị hội thảo

Hội thảo "Kinh tế vĩ mô Việt Nam: Động lực cho cải cách"

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV), ngày 28/04/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo "Kinh tế vĩ mô Việt Nam: Động lực cho cải cách". Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì.

03/05/2017

Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu: ““Chính thức hoá” hộ kinh doanh ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách”

Trong khuôn khổ Dự án "Sáng kiến Hỗ trợ Khu vực Tư nhân Vùng Mekong” (MBI), một dự án cố vấn nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực tư nhân do Chính phủ Úc và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đồng tài trợ, ngày 28/04/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu: ““Chính thức hoá” hộ kinh doanh ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách”.

03/05/2017

Tọa đàm “Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Cẩm nang hướng dẫn hoạt động doanh nghiệp xã hội”

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo nền tảng pháp lý đầu tiên cho việc thành lập, hoạt động của doanh nghiệp xã hội. Nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các cơ quan đăng ký kinh doanh hiểu rõ hơn việc thành lập, đăng ký, quản trị và hoạt động khác của doanh nghiệp xã hội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam xây dựng cuốn sách Cẩm nang hướng dẫn hoạt động doanh nghiệp xã hội. Để hoàn thiện cuốn Cẩm nang, ngày 27/04/2017, CIEM tổ chức buổi Tọa đàm “Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Cẩm nang hướng dẫn hoạt động doanh nghiệp xã hội”.

28/04/2017

Hội thảo “Rà soát thể chế chuỗi giá trị lúa gạo”

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV), ngày 17/03/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Rà soát thể chế trong chuỗi giá trị lúa gạo". Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì.

20/03/2017

Hội nghị “Triển khai Nghị quyết 19/2017 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”

Ngày 6 tháng 2 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Để thúc đẩy triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả và sát với thực tiễn, ngày 10/03/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị “Triển khai Nghị quyết 19/2017 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”.

13/03/2017

Diễn đàn Nghiên cứu Việt Nam – Nhật Bản “Tăng cường hợp tác công nghiệp Việt Nam – Nhật Bản hướng tới thực hiện hiệu quả RCEP”

Được sự hỗ trợ của Quỹ Quốc tế Toshiba (TIFO), ngày 03/03/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Đại học Tokyo tổ chức Diễn đàn Nghiên cứu Việt Nam - Nhật Bản "Tăng cường hợp tác công nghiệp Việt Nam - Nhật Bản hướng tới thực hiện hiệu quả RCEP". Đây là cơ hội để trao đổi, thảo luận về những cơ hội, thách thức của RCEP đối với Việt Nam cũng như tăng cường khả năng hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trước thềm RCEP.

06/03/2017

Hội thảo “Chuyển giao doanh nghiệp về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)”

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2225/TTg-ĐMDN ngày 12 tháng 12 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) được giao nhiệm vụ chủ trì và phối hợp đề xuất hướng xử lý đối với các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nhưng các Bộ, UBND cấp tỉnh và SCIC chưa thống nhất việc chuyển giao.

21/02/2017

Hội thảo “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU: Ngụ ý chính sách và đổi mới thể chế”

Ngày 20/01/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU: Ngụ ý chính sách và đổi mới thể chế”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM và ông Christian Brix Møller – Phó Đại sứ, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đồng chủ trì. Tham dự Hội thảo có đại diện đến từ các ban, ngành có liên quan, các chuyên gia kinh tế cùng một số cơ quan báo chí đến đưa tin.

23/01/2017

Hội thảo “Kinh tế vĩ mô và cải cách thể chế gắn với hội nhập kinh tế quốc tế: Diễn biến năm 2016 và triển vọng năm 2017”

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh” (Dự án RCV-CIEM), ngày 18/01/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Kinh tế vĩ mô 2016 và yêu cầu cải cách thế chế thương mại - đầu tư cho Việt Nam tham gia FTA thế hệ mới”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án chủ trì.

20/01/2017

Hội thảo “Thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ trong quá trình tái cơ cấu kinh tế tại Việt Nam”

Ngày 13/01/2017, Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực canh tranh Việt Nam (Dự án RCV) phối hợp với Đại sứ quán Úc và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ trong quá trình tái cơ cấu kinh tế tại Việt Nam".

14/01/2017