Hội nghị hội thảo

Hội thảo “Rà soát thể chế chuỗi giá trị lúa gạo”

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV), ngày 17/03/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Rà soát thể chế trong chuỗi giá trị lúa gạo". Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì.

20/03/2017

Hội nghị “Triển khai Nghị quyết 19/2017 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”

Ngày 6 tháng 2 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Để thúc đẩy triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả và sát với thực tiễn, ngày 10/03/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị “Triển khai Nghị quyết 19/2017 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”.

13/03/2017

Diễn đàn Nghiên cứu Việt Nam – Nhật Bản “Tăng cường hợp tác công nghiệp Việt Nam – Nhật Bản hướng tới thực hiện hiệu quả RCEP”

Được sự hỗ trợ của Quỹ Quốc tế Toshiba (TIFO), ngày 03/03/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Đại học Tokyo tổ chức Diễn đàn Nghiên cứu Việt Nam - Nhật Bản "Tăng cường hợp tác công nghiệp Việt Nam - Nhật Bản hướng tới thực hiện hiệu quả RCEP". Đây là cơ hội để trao đổi, thảo luận về những cơ hội, thách thức của RCEP đối với Việt Nam cũng như tăng cường khả năng hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trước thềm RCEP.

06/03/2017

Hội thảo “Chuyển giao doanh nghiệp về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)”

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2225/TTg-ĐMDN ngày 12 tháng 12 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) được giao nhiệm vụ chủ trì và phối hợp đề xuất hướng xử lý đối với các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nhưng các Bộ, UBND cấp tỉnh và SCIC chưa thống nhất việc chuyển giao.

21/02/2017

Hội thảo “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU: Ngụ ý chính sách và đổi mới thể chế”

Ngày 20/01/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU: Ngụ ý chính sách và đổi mới thể chế”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM và ông Christian Brix Møller – Phó Đại sứ, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đồng chủ trì. Tham dự Hội thảo có đại diện đến từ các ban, ngành có liên quan, các chuyên gia kinh tế cùng một số cơ quan báo chí đến đưa tin.

23/01/2017

Hội thảo “Kinh tế vĩ mô và cải cách thể chế gắn với hội nhập kinh tế quốc tế: Diễn biến năm 2016 và triển vọng năm 2017”

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh” (Dự án RCV-CIEM), ngày 18/01/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Kinh tế vĩ mô 2016 và yêu cầu cải cách thế chế thương mại - đầu tư cho Việt Nam tham gia FTA thế hệ mới”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án chủ trì.

20/01/2017

Hội thảo “Thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ trong quá trình tái cơ cấu kinh tế tại Việt Nam”

Ngày 13/01/2017, Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực canh tranh Việt Nam (Dự án RCV) phối hợp với Đại sứ quán Úc và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ trong quá trình tái cơ cấu kinh tế tại Việt Nam".

14/01/2017

Hội thảo “Cơ chế chính sách cung ứng dịch vụ công ích tại các đô thị ở Việt Nam”

Nhằm triển khai hoạt động đánh giá về hiệu quả cung ứng dịch vụ công ích tại các đô thị phục vụ việc xây dựng Đề án "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", ngày 05/01/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền tổ chức Hội thảo “Cơ chế chính sách cung ứng dịch vụ công ích tại các đô thị ở Việt Nam”.

06/01/2017

Hội thảo “Tác động của chính sách tài khoá đến tăng trưởng kinh tế”

Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ cho công tác xây dựng và phản biện chính sách trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của mình, ngày 23/12/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) chủ trì, Tạp chí Quản lý kinh tế tổ chức Hội thảo “Tác động của chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế” để lấy ý kiến các chuyên gia về lĩnh vực trên.

26/12/2016

Tọa đàm khoa học “Toàn cầu hóa kinh tế và thực tiễn quản lý/quản trị nhân sự ở các nước đang phát triển – trường hợp Việt Nam”

Ngày 06/12/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Viện Nghiên cứu các nền kinh tế đang phát triển (IDE-JETRO), Nhật Bản tổ chức Tọa đàm khoa học “Toàn cầu hóa kinh tế và thực tiễn quản lý/quản trị nhân sự ở các nước đang phát triển – trường hợp Việt Nam”. Toạ đàm do ông Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì.

07/12/2016