Hội thảo

Toạ đàm tham vấn về “Mô hình Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia” (31/10/2018)

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao về việc xây dựng đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại công văn số 7130/VCPP-KGVX ngày 27/7/2018 và theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 31/10/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức buổi Tọa đàm tham vấn về “Mô hình Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia”. Buổi toạ đàm do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM chủ trì.

01/11/2018

Hội thảo “Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô: Tác động của chính sách, các rào cản và giải pháp” (30/10/2018)

Nhằm thúc đẩy thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, ngày 30/10/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô: Tác động của chính sách, các rào cản và giải pháp”. Hội thảo do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì.

30/10/2018

Hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics: vấn đề và kiến nghị chính sách” (29/10/2018)

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án CIEM-GIZ năm 2018, ngày 29/10/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics: vấn đề và kiến nghị chính sách”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM và ông Michael Krakowski – Cố vấn trưởng, Giám đốc Chương trình cải cách kinh tế vĩ mô và tăng trưởng xanh (GIZ) đồng chủ trì.

30/10/2018

Hội thảo “Kinh tế Việt Nam: Tiếp tục khơi dòng cải cách và củng cố niềm tin đầu tư” (17/10/2018)

Trong khuôn khổ Chương trình “Ôxtrâylia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform), ngày 17/10/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Kinh tế Việt Nam: Tiếp tục khơi dòng cải cách và củng cố niềm tin đầu tư”. Nội dung Hội thảo tập trung vào thực trạng kinh tế vĩ mô, ưu tiên cải cách, đầu tư nước ngoài và tiến triển của hội nhập kinh tế quốc tế. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM, Giám đốc Chương trình Aus4Reform chủ trì.

18/10/2018

Tọa đàm “Kinh tế chia sẻ” (15/10/2018)

Nối tiếp thành công của Hội thảo “Kinh tế chia sẻ: Các xu thế lớn và tác động tới nền kinh tế Việt Nam” ngày 12 tháng 7 năm 2018, đồng thời để hoàn thiện Đề án Mô hình kinh tế chia sẻ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chiều ngày 15/10/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Tọa đàm “Kinh tế chia sẻ”. Buổi Toạ đàm do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM chủ trì với sự tham gia của nhóm soạn thảo Đề àn và các chuyên gia kinh tế.

17/10/2018

Hội thảo “Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về mô hình kinh tế chia sẻ theo hướng tăng trưởng xanh và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam” (15/10/2018)

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án CIEM-GIZ năm 2018, sáng ngày 15/10/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho nghiên cứu “Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về mô hình kinh tế chia sẻ theo hướng tăng trưởng xanh và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam”. Hội thảo do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì.

 

16/10/2018

Hội thảo “Cơ chế phối hợp phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam” (24/9/2018)

Trong khuôn khổ Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (AUS4REFORM), ngày 24 tháng 9 năm 2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Cơ chế phối hợp phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam”. Hội thảo do ông Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì.

 

25/09/2018

Hội thảo tham vấn “Hoàn thiện Đề án mô hình kinh tế chia sẻ” (11/09/2018)

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì “Xây dựng Đề án mô hình kinh tế chia sẻ”, Bộ đã xây dựng và lấy ý kiến góp ý từ các Bộ ngành Trung ương và 05 tỉnh/thành phố cho dự thảo Báo cáo và Tờ trình Đề án mô hình kinh tế chia sẻ. Để hoàn thiện các dự thảo của Đề án nêu trên trình Chính phủ  trong phiên họp thường kỳ tháng 9, ngày 11/09/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo tham vấn “Hoàn thiện Đề án mô hình kinh tế chia sẻ”. Hội thảo do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì.

12/09/2018

Hội thảo tham vấn “Đánh giá giữa kỳ kết quả cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020” (05/09/2018)

Để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện quá trình cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam, ngày 05/09/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4reform) tổ chức Hội thảo tham vấn “Đánh giá giữa kỳ kết quả cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM, Giám đốc Aus4reform chủ trì.

06/09/2018

Hội thảo “Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô: Sửa Nghị định hay nhìn lại cách thực hiện Luật” (21/08/2018)

Ngày 21/08/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô: Sửa Nghị định hay nhìn lại cách thực hiện Luật”. Hội thảo là diễn đàn để các bên liên quan chia sẻ quan điểm, nhận diện vấn đề, từ đó đề xuất các kiến nghị sửa đổi văn bản hoặc tổ chức thực thi, qua đó giúp Chính phủ có quyết định phù hợp về việc ban hành Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM chủ trì.

23/08/2018