Hội thảo

Hội thảo “Đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam”

Ngày 29/12/2004, trong khuôn khổ dự án VIE 01/025 do UNDP tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam” tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm lớn của các đại biểu và các nhà nghiên cứu từ các cơ quan quản lý nhà nước, các Viện nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.

30/12/2004

Hội thảo "Phân cấp nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư"

Ngày 24/12/2004, được sự hỗ trợ của dự án UNDP, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW đã tổ chức Hội thảo về “Phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư” tại Lạng Sơn. Đây là Hội thảo tiếp nối được tổ chức vào ngày 3/12/2004 với mục đích là phân tích, đánh giá thực trạng phân cấp trong kế hoạch và đầu tư hiện nay ở Việt Nam, từ đó là cơ sở góp phần vào việc xây dựng đề án phân cấp quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo tinh thần Nghị Quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

27/12/2004

Hội thảo "Phát triển cụm công nghiệp làng nghề"

Hội thảo "Phát triển cụm công nghiệp làng nghề" diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 12 năm 2004 tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Trong quá trình đổi mới, các chính sách và định hướng phát triển nông nghiệp và nông thôn đã tạo điều kiện huy động những nguồn vốn to lớn trong toàn xã hội.Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp tương đối cao và ổn định trong suốt mười năm qua (mức trung bình hàng năm là 4,3%). Sản lượng nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng đều đặn, có nhiều sản phẩm đạt giá trị cao và kim ngạch xuất khẩu lớn như: gạo, cà phê, cao su, tôm, các hàng thủ công mỹ nghệ, v.v...

23/12/2004

Thông báo buổi Hội thảo lấy ý kiến bổ sung và hoàn thiện dự thảo báo cáo "Đánh giá chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong công cuộc Đổi mới và cải cách kinh tế"

Thời gian: ngày 23 tháng 12 năm 2004 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

20/12/2004

Hội thảo "Phân cấp quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư"

Ngày 3/12/2004, được sự hỗ trợ của dự án UNDP, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW đã tổ chức Hội thảo về “Phân cấp quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư”. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm nhiều đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý, cơ quan hoạch định chính sách và các Viện nghiên cứu, các trường Đại học ở Hà Nội, đặc biệt có sự tham gia của các Sở kế hoạch và đầu tư, Sở Nội vụ ở các tỉnh như: Lạng Sơn, Hải Phòng, Sơn La, Hưng Yên, Phú Thọ, ….

03/12/2004

Hội thảo "Nhóm công ty và các vấn đề cần xử lý"

Ngày 3/12/2004, được sự tài trợ của MPDF, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học về Một số phương thức điều chỉnh nhóm công ty. Diễn giả tại Hội thảo là Giáo sư Cally Jordan - chuyên gia tư vấn cuả Ngân hàng thế giới và MPDF

03/12/2004

Hội thảo "Năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam năm 2004"

Ngày 19 tháng 11 năm 2004, tạI Khách sạn Sofitel Plaza, được sự tài trợ của Dự án VNCI, Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế TƯ phối hợp cùng các chuyên gia tư vấn dự án đã tổ chức Hội thảo Năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt nam 2004 nhằm trình bày kết quả nghiên cứu về xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt nam, phương pháp luận của Diễn đàn kinh tế thế giới cũng như lý giải sự thay đổi thứ hạng của Việt nam năm 2004.

19/11/2004

Hội thảo: "Phân cấp quản lý - kinh nghiệm thực tế về phân cấp quản lý lập kế hoạch và lập ngân sách như là một phần của Chiến lược Xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng toàn diện & cải cách hành chính"

Được sự hỗ trợ của tổ chức GTZ (Đức), chương trình AP 2015 và dự án phát triển lâm nghiệp xã hội Sông Đà. Trong 2 ngày 16 và ngày 17 tháng 11 năm 2004, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW đã tổ chức Hội thảo về “Phân cấp quản lý – Kinh nghiệm thực tế về phân cấp quản lý lập kế hoạch và lập ngân sách như là một phần của chiến lược xoá đói giảm nghèo, tăng trưởng toàn diện và cải cách hành chính”.

18/11/2004

Thông báo buổi Hội thảo lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định về đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT áp dụng cho đầu tư trong nước

Thời gian: ngày 16 tháng 11 năm 2004 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

12/11/2004

Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu "Năng lực cạnh tranh ngành Viễn thông Việt Nam"

Ngày 10/11/2004, tại Khách sạn Sofitel Plaza, Viện NCQLKTTƯ phối hợp cùng Công ty Luật Vietbid tổ chức Hội thảo trình bày kết quả nghiên cứu về Năng lực cạnh tranh ngành Viễn thông Việt nam, hội thảo do VNCI tài trợ.

11/11/2004