Hội thảo

Hội thảo “Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn đầu tư trong nước cho phát triển cơ sở hạ tầng”

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức buổi Hội thảo “Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn đầu tư trong nước cho phát triển cơ sở hạ tầng” vào ngày 18 tháng 5 năm 2004. Báo cáo của TS. Phạm Mạnh Dũng - Vụ trưởng Vụ pháp chế - MPI: về tình hình thực hiện nghị định 77/CP và kiến nghị các giải pháp nhằm đa dạng hoá hình thức huy động vốn đầu tư trong nước cho phát triển kết cấu hạ tầng: nhận thức về mục đích, tính chất của các dự án BOT chưa thống nhất và không phù hợp với thông lệ, lĩnh vực và hình thức huy động vốn chưa đa dạng, đối tượng tham gia thực hiện còn hạn chế; quy chế huy độngvà góp vốn còn thiếu tính khả thi. Khi xây dựng quy chế mới về khuyến khích đầu tư trong nước cho phát triển kết cấu hạ tầng cần đa dạng hoá hình thức huy động vốn, khuyến khích các đối tượng tham gia đầu tư dưới nhiều hình thức, áp dụng rộng rãi cơ chế đấu thầu..

19/05/2004

Diễn đàn "Cải cách kinh tế Việt Nam - Trung Quốc"

Tại Diễn đàn Cải cách kinh tế Việt Nam - Trung Quốc do Viện Nghiên cứu Quảnlý Kinh tế TW tổ chức tại Hà Nội vào 2 ngày, từ ngày 13 và ngày 14 tháng 5 năm 2004, hơn 100 đại biểu tham dự đã tập trung vào những tham luận về thực trạng tăng trưởng quá nóng của kinh tế Trung Quốc, trong đó, có nhiều vấn đề Việt Nam đang gặp phải và chưa tìm được lối ra.

14/05/2004

Hội thảo "Việt Nam gia nhập WTO - Một số gợi ý kiến nghị cho chính sách công nghiệp và khuyến khích xuất khẩu"

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) phối hợp với Viện Phát triển Đức (GDI) tổ chức buổi Hội thảo "Việt Nam gia nhập WTO - Một số gợi ý kiến nghị cho chính sách công nghiệp và khuyến khích xuất khẩu" vào ngày 29 tháng 4 năm 2004.

29/04/2004

Diễn đàn "Ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đối với lao động và thị trường lao động ở Việt Nam: Một số khía cạnh xã hội"

Ngày 30/3/2004, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW (CIEM) phối hợp với Viện Friedrich Ebert Stiftung (FES) của Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức Hội thảo với chủ đề “Ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đối với lao động và thị trường lao động ở Việt Nam: Một số khía cạnh xã hội”.

31/03/2004

Diễn đàn "Tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. Nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam"

Ngày 4-3-2004, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW phối hợp với Quỹ Câu lạc bộ châu Á của Nhật Bản tổ chức diễn đàn quốc tế "Tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. Nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam". Đây là sự tiếp nối diễn đàn "Kinh doanh Việt Nam - Nhật Bản" đã được tổ chức tại Tokyo tháng 1 năm 2002. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm thực hiện "Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản" do Thủ tướng hai nước đề xuất vào tháng 12 năm 2003.

05/03/2004

Hội thảo giới thiêu báo cáo "Kinh nghiệm quốc tế trong khuyến khích và quản lý các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài"

Ngày 25/1/2005, Hội thảo "Kinh nghiệm quốc tế về khuyến khích và quản lý các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài" đã được tổ chức tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW. Diễn giả của Hội thảo là Giáo sư William E.Kosar, thuộc R.F.N. MANAGEMENT INC - Canada, chuyên gia tư vấn của UNDP.

26/01/2004