Hội thảo

Hội thảo "Tập đoàn kinh tế - Các vấn đề thực tiễn và đề xuất chính sách"

Trong 2 ngày, (ngày 31/5 và 1/6/2005), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức buổi Hội thảo "Tập đoàn kinh tế - Các vấn đề thực tiễn và đề xuất chính sách"

02/06/2005

Hội thảo “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam”

Được sự hỗ trợ của Dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu chính sách” do tổ chức Sida (Thụy Điển) tài trợ, ngày 29/4/2005, Viện Nghiên cứu QLKTTW tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam”.

29/04/2005

Hội thảo "Đánh giá tác dụng của Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và việc thực thi Luật Khuyến khích đầu tư trong nước"

Ngày 26/4/2005, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã phối hợp với UBND Tp Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Đánh giá tác dụng của Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (CNƯĐĐT) và việc thựcthi Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (KKĐTTN) ” tại Đà Nẵng, với mục đích thu thập ý kiến của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp về tác dụng của Giấy CNƯĐĐT để thiết lập một khung khổ pháp lý mới về đầu tư ở Việt Nam, là Luật Đầu tư chung sẽ trình Quốc hội vào cuối năm 2005.

27/04/2005

Hội thảo "Thực hiện Luật doanh nghiệp ở nông thôn"

Trong khuôn khổ Dự án VIE 01/025 do UNDP tài trợ, ngày 1/4/2005, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo "Tình hình triển khai Luật Doanh nghiệp ở nông thôn: Thực trạng và giải pháp" để công bố kết quả cuộc điều tra về thực hiện Luật doanh nghiệp ở nông thôn do Công ty tư vấn Vison & Asociates thực hiện dưới sự giám sát chuyên môn của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

04/04/2005

Hội thảo "Đánh giá tác động của Hội nhập kinh tế quốc tế đến Việt Nam, sử dụng mô hình cân bằng tổng thể"

Thời gian: ngày 31 tháng 3 năm 2005 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

28/03/2005

Hội thảo "Một số cơ chế bảo vệ xã hội ở Việt Nam, Lào và Thái Lan"

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Viện Nghiên cứu phát triển Thái Lan (TDRI), ngày 25/3/2005, CIEM đã tổ chức hội thảo "Một số cơ chế bảo vệ xã hội ở Việt Nam, Lào, Thái Lan" với mục tiêu:

25/03/2005

Tọa đàm: "Thị trường lao động Việt Nam: Xu hướng gần đây và một số vấn đề về số liệu"

Trong khuôn khổ dự án CIEM-DANIDA "Nâng cao năng lực nghiên cứu và phân tích chính sách cho Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương". Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương tổ chức tọa đàm "Thị trường lao động Việt Nam: Xu hướng gần đây và một số vấn đề về số liệu".

18/03/2005

Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Doanh nghiệp thống nhất

Thời gian: ngày 21 tháng 3 năm 2005 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

18/03/2005