Hội thảo

Hội thảo "Tái cơ cấu quản lý với quá trình phát triển về quy mô của doanh nghiệp"

Trong khuôn khổ Dự án VIE 01/025, ngày 21/12/2006, Viện NC Quản lý Kinh tế TƯ đã phối hợp với Công ty Tư vấn Quản lý MCG tổ chức buổi hội thảo về "Tái cơ cấu và quá trình phát triển về quy mô của doanh nghiệp" tại KS. Nikko Hà Nội. Tham dự Hội thảo có TS. Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện QLKTTƯ, các chuyên gia kinh tế TS. Lê Đăng Doanh và bà Phạm Chi Lan, cùng đại diện một số doanh nghiệp.

22/12/2006

Hội thảo "Tổng kết hoạt động năm 2006 và đề xuất hoạt động của nhóm nghiên cứu mô hình trong năm 2007"

Trong khuôn khổ dự án CIEM - GTZ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW tổ chức hội thảo nhằm tổng kết hoạt động trong năm 2006 và đề xuất hướng xây dựng mô hình phục vụ dự báo trung hạn của nhóm nghiên cứu mô hình kinh tế lượng trong năm 2007

20/12/2006

Hội thảo “Chiến lược thể chế nhằm cải thiện nền tảng chính sách kinh tế vi mô ở các nước Đông Á”

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với trường Đại học tổng hợp quốc gia Úc (ANU), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (NCQLKTTƯ) tổ chức buổi hội thảo về “Chiến lược thể chế nhằm cải thiện nền tảng chính sách kinh tế vi mô ở các nước Đông Á”. Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của các quá trình thể chế, và các chiến lược kèm theo trong việc cải thiện nền tảng chính sách kinh tế vi mô. Hội thảo có sự tham gia của đại diện các cơ quan như Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp…

15/12/2006

Hội thảo về "Cung cấp dịch vụ công tại cấp huyện và xã ở khu vực nông thôn"

Được sự hỗ trợ của Dự án GTZ, Ban Nghiên cứu Chính sách phát triển kinh tế nông thôn tổ chức hội thảo về "Cung cấp dịch vụ công tại cấp huyện và xã ở khu vực nông thôn" tại Hà Nội ngày 14/12/2006.

15/12/2006

Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Nghị định 153/2004/NĐ-CP

Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Nghị định 153/2004/NĐ-CP, tại Văn phòng 2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 12 năm 2006.

15/12/2006

Hội thảo: “Merged model in GAMS”

Trong khuôn khổ Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu của DANIDA – CIEM, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức khóa học về “Merged model in GAMS” vào ngày 28/11/2006 tại CIEM.

29/11/2006

Thông báo buổi Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo nghiên cứu "Xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU: Tiếp cận thị trường và thuận lợi hóa"

Thời gian: ngày 29 tháng 11 năm 2006 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

27/11/2006

Thông báo buổi Hội thảo: "Trình bày sơ bộ kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa 2005 và một số vấn đề về kinh tế hộ"

Thời gian: 8:30-11:30 ngày 27 tháng 11 năm 2006 Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

23/11/2006

Buổi trao đổi trực tuyến về việc thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Buổi trao đổi trực tuyến đã nhận được sự hoan nghênh và quan tâm theo dõi của đông đảo công chúng, với 2059 lượt truy cập.

03/11/2006

Tọa đàm "Nhiệm vụ của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường"

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương với Viện Friedrich Ebert Stiftung (CHLB Đức) phối hợp tổ chức một buổi tọa đàm với Giáo sư Th. Meyer ( CHLB Đức) về nhiệm vụ của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường tại Viện vào ngày 11 tháng 10 năm 2006.

12/10/2006