Hội thảo

Hội thảo "Sử dụng công cụ phân tích chính sách kinh tế để đánh giá tác động môi trường tại Việt Nam"

Trong khuôn khổ dự án CIEM-DANIDA, ngày 28 tháng 11 năm 2007, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW (CIEM) phối hợp với Khoa Kinh tế (DoE) trường Đại học Tổng hợp Copenhagen tổ chức Hội thảo "Sử dụng công cụ phân tích chính sách kinh tế để đánh giá tác động môi trường tại Việt Nam". Tham gia Hội thảo có đại diện của các Bộ ngành, các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học.

29/11/2007

Hội thảo "Đổi mới vai trò Nhà nước trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế"

Trong khuôn khổ hoạt động năm 2007 của Hợp phần I “ Chương trình cải cách kinh tế vĩ mô” do Chính phủ CHLB Đức hỗ trợ, Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã mời giáo sư Tiến sỹ Jann, Đại học Tổng hợp Posdam ( CHLB Đức) sang làm việc trong thời gian từ ngày 12 đến 19 tháng 11 năm 2007. Chủ đề hợp tác của Giáo sư Jann là “ Đổi mới vai trò Nhà nước trong quá trình chuyển đối nền kinh tế, kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng cho Việt Nam”.

20/11/2007

Hội thảo “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

Trong 2 ngày 18 -19 tháng 9 năm 2007 Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế TW - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội thảo “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” để thảo luận về Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam (Đề án 59)”

20/11/2007

Hội thảo “Diễn đàn các chính sách kinh tế, xã hội và hành chính ở Việt Nam”

Trong 2 ngày 4- 5 tháng 10 năm 2007, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TƯ đã phối hợp với GTZ tổ chức Hội thảo “Diễn đàn các chính sách kinh tế, xã hội và hành chính ở Việt Nam”. Một số nhà kinh nghiên cứu về các chính sách kinh tế, xã hội và hành chính ở Việt Nam đã được mời đến trình bày tham luận tại Hội thảo

05/10/2007

Khóa học “Áp dụng Mô hình CGE Việt Nam 2003 trong GAMS”

Trong khuôn khổ Dự án Nâng cao năng lực nghiên cứu của DANIDA-CIEM, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương tổ chức khóa tập huấn Áp dụng mô hình CGE 2003 trong GAMS tại CIEM trong 2 ngày 26-27/7/2007.

27/07/2007

Hội thảo công bố Báo cáo “Đánh giá tác động 5 năm của Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ đối với cơ cấu kinh tế đầu tư và thương mại” (tại Hà Nội, TP. Hồ Chính Minh và Đà Nẵng)

Trong khuôn khổ Dự án Trợ giúp thúc đẩy thương mại Hoa Kỳ- Việt Nam (STAR- Vietnam), Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) và Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) đã phối hợp tổ chức Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu và ấn phẩm Báo cáo “Đánh giá tác động 5 năm của Hiệp định thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ đối với cơ cấu kinh tế đầu tư và thương mại”, vào các ngày 17-19/7/2007 tại Hà Nội, TP. Hồ Chính Minh và Đà Nẵng.

20/07/2007

Hội thảo tiếp thu ý kiến hoàn thiện nội dung nghị định về “Giao, bán doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ”

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường Năng lực Nghiên cứu Phát triển và Phân tích Chính sách của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương” (CIEM-DANIDA), sáng ngày 05 tháng 7 năm 2007 Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Câu lạc bộ doanh nghiệp Nhà nước đã tổ chức hội thảo dưới sự chủ trì của ông Đinh Văn Ân - Viện trưởng, chủ nhiệm Câu lạc bộ.

06/07/2007

Khóa học về GAMS

Trong khuôn khổ Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu của DANIDA – CIEM, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức khóa học về GAMS từ 11-15/6/2007 tại CIEM.

18/06/2007

Hội thảo “Các tổ chức xã hội dân sự trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam”

Trong khuôn khổ dự án CIEM-DANIDA” Nâng cao năng lực nghiên cứu và phân tích chính sách cho Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương”, ngày 16 tháng 5 năm 2007, Viện NC QLKTTW tổ chức cuộc hội thảo bàn về “ Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN tại Việt Nam”.

17/05/2007

Hội thảo "Một số kết quả điều tra về hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2005, 2006"

Trong khuôn khổ Dự án CIEM - DANIDA (Hỗ trợ Chương trình Phát triển doanh nghiệp), Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương kết hợp với Khoa Kinh tế Trường Đại Copenhagen - Đan Mạch, Viện Khoa học Lao động và Các vấn đề xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ chức hội thảo "Một số kết quả điều tra về hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2005, 2006" tại Khánh Hoà từ ngày 2-3/5/2007 và Nghệ An từ ngày 8-9/5/2007.

10/05/2007