Hội thảo

Thông báo buổi Tọa đàm: "Mối liên hệ của đầu tư đến thương mại và phát triển ở Việt Nam"

Thời gian: 13:00, ngày 15 tháng 7 năm 2009 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B -  Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng - Hà Nội

13/07/2009

Thông báo buổi Hội thảo: "Thực trạng tổ chức và mô hình hoạt động của các tổ chức sự nghiệp ngoài công lập"

Thời gian: 13:30, ngày 17 tháng 7 năm 2009 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

09/07/2009

Thông báo buổi Tọa đàm: "Trao đổi về chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam"

Thời gian: 8:00, ngày 7 tháng 7 năm 2009 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

01/07/2009

Thông báo buổi Hội thảo: "Công cụ rà soát và đánh giá chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật"

Thời gian: 8:30, ngày 2 tháng 7 năm 2009 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương                     68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

30/06/2009

Tọa đàm: "Chỉ số hiệu quả sinh thái: khả năng áp dụng ở Việt Nam và các nước trong khu vực"

Thời gian: 8:00, ngày 26 tháng 6 năm 2009 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

20/06/2009

Thông báo buổi Hội thảo: "Hội nhập và Phát triển kinh tế ở Việt Nam: Những thách thức"

Thời gian: 8:00, ngày 10 tháng 6 năm 2009 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

04/06/2009

Công bố "Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2008"

Báo cáo Kinh tế Việt Nam của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương là báo cáo hàng năm nhằm cung cấp thông tin cho bạn đọc toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam diễn ra trong năm, những thành tựu đạt được, phân tích những vấn đề tồn tại, những thách thức cần vượt qua và dự báo triển vọng tăng trưởng một số chỉ tiêu kinh tế cho năm tiếp theo. Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2008 tập trung vào hai nội dung chính: Kinh tế Việt Nam năm 2008 - một số vấn đề, và triển vọng Kinh tế Việt Nam 2009

14/05/2009

Thông báo buổi Tọa đàm: "Một số nghiên cứu rút ra từ kết quả cuộc điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2007"

Thời gian: 14:00, ngày 12 tháng 5 năm 2009 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

08/05/2009

Thông báo buổi Tọa đàm: "Toàn cầu hóa và môi trường"

Thời gian: 14:00, ngày 8 tháng 5 năm 2009 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng - Hà Nội

05/05/2009

Thông báo buổi Tọa đàm: "Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của người lao động tại các khu sản xuất tập trung"

Thời gian: 8:00 ngày 28 tháng 4 năm 2009 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương                     68 Phan Đình Phùng - Hà Nội

24/04/2009