Hội thảo

Hội thảo: "Đánh giá tác động của việc triển khai Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đến phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005"

Ngày 27 tháng 9 năm 2006, tại hội trường KS. Hòa Bình- Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW đã phối hợp cùng STAR Việt Nam tổ chức Hội thảo về Dự thảo báo cáo nghiên cứu “Đánh giá tác động của việc triển khai Hiệp định thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ đến phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001- 2005”

28/09/2006

Hội thảo: “Giới thiệu về Mô hình Cân bằng tổng thể tính toán được : Lý thuyết và số liệu”

Trong khuôn khổ Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu của DANIDA – CIEM, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức khóa học về “Giới thiệu về Mô hình Cân bằng tổng thể tính toán được : Lý thuyết và số liệu” trong hai ngày 13 & 14 tháng 7 năm 2006 tại CIEM.

14/07/2006

Hội thảo “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam”

Được sự hỗ trợ của Dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu chính sách” do Sida (Thụy Điển) tài trợ, ngày 15/6/2006 tại khách sạn Sofitel Plaza, Viện Nghiên cứu QLKTTW tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam”. Mục đích của cuộc Hội thảo nhằm công bố kết quả tổng hợp từ 5 nghiên cứu chuyên đề và 1 báo cáo tổng hợp:

16/06/2006

Hội thảo: “Về các hình thức đầu tư quy định tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư”

Trong khuôn khổ dự án CIEM-GTZ về “Hỗ trợ cải cách kinh tế vĩ mô tại Việt Nam”, Trung tâm tư vấn quản lý và đào tạo, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức hội thảo: “Về cáchình thức đầu tư quy định tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư”tại Thành phố Vinh, Nghệ An trong hai ngày 1 và 2/6/2006.

05/06/2006

Hội thảo về "6 năm thi hành Luật Doanh nghiệp 1999: Những vấn đề nổi bật và Bài học kinh nghiệm"

Sau sáu năm thi hành Luật Doanh nghiệp 1999, hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh hầu như chưa có cải thiện nào đáng kể để giúp những ai muốn kinh doanh bớt truân chuyên chạy giấy tờ.

25/05/2006

Hội thảo về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường"

Được sự hỗ trợ của Dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu chính sách” do Sida (Thụy Điển) tài trợ, ngày 24/5/2006, Viện Nghiên cứu QLKTTW tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt nam”. Mục đích của cuộc Hội thảo nhằm tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách về những vẫn đề cấp thiết liên quan đến lý luận cho việc hình thành thể chế kinh tế thị trường, về thực trạng thể chế kinh tế ở Việt Nam từ khi Đổi mới và đề xuất các giải pháp cho việc hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế ở Việt Nam giai đoạn tới.

25/05/2006

Hội thảo "Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu"

Được sự hỗ trợ của Dự án Danida – CIEM, trong hai ngày 4 và 5 tháng 5 năm 2006, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương đã tổ chức cuộc hội thảo “Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu”.

08/05/2006

Diễn đàn quốc tế về chuyển đổi kinh tế

Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 4 năm 2006, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ phối hợp với Viện Cải cách và phát triển Trung quốc (CIRD) và Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ)tổ chức Diễn đàn quốc tế về chuyển đổi kinh tế. Diễn đàn là một hoạt động của “Mạng quốc tế về nghiên cứu kinh tế chuyển đổi”, được thành lập từ tháng 4/2005 giữa các thành viên tham gia là các viện, tổ chức nghiên cứu của một số nền kinh tế chuyển đổi, trong đó có Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ. Hoạt động của Mạng được GTZ hỗ trợ về mặt tài chính.

13/04/2006

Hội thảo “Kiểm chứng các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 dựa trên mô hình cân bằng tổng thể tính toán được”

Trong khuôn khổ Hợp tác nghiên cứu chính sách công giữa Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan (TDRI), ngày 6 tháng 4 năm 2006, tại Nhà khách Chính Phủ, 37 Hùng Vương, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW đã tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu “Kiểm chứng các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 dựa trên mô hình cân bằng tổng thể tính toán được”.

07/04/2006

Hội thảo “WTO, Hội nhập và phát triển khu vực”

Trong khuôn khổ Dự án CIEM-DANIDA về “Tăng cường năng lực phân tích chính sách và nghiên cứu phát triển của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương”, ngày 30 tháng 3 năm 2006, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương đã tổ chức buổi Hội thảo “WTO, Hội nhập và phát triển khu vực”. Tham dự Hội thảo có đại diện các Vụ, Viện của các Bộ, ngành, các Viện nghiên cứu, các trường đại học, các chuyên gia nước ngoài của một số tổ chức có quan tâm cùng các cán bộ nghiên cứu của Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương.

31/03/2006