Hội thảo

Thông báo buổi Tọa đàm: "Một số nghiên cứu rút ra từ kết quả cuộc điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2007"

Thời gian: 14:00, ngày 12 tháng 5 năm 2009 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

08/05/2009

Thông báo buổi Tọa đàm: "Toàn cầu hóa và môi trường"

Thời gian: 14:00, ngày 8 tháng 5 năm 2009 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng - Hà Nội

05/05/2009

Thông báo buổi Tọa đàm: "Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của người lao động tại các khu sản xuất tập trung"

Thời gian: 8:00 ngày 28 tháng 4 năm 2009 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương                     68 Phan Đình Phùng - Hà Nội

24/04/2009

Thông báo buổi Hội thảo: "Toàn cầu hóa, điều chỉnh và thách thức đối với tăng trưởng công bằng ở Việt Nam"

Thời gian: 8:00, ngày 3 tháng 7 năm 2009 Địa điểm: Khác sạn Hà Nội Horison, 40 Cát Linh, Hà Nội

19/03/2009

Báo cáo: "Quản lý Nhà nước đối với thị trường nhà khu đô thị mới, căn hộ chung cư và văn phòng cho thuê"

Thực hiện đề án "Đổi mới chức năng, nhiệm vụ và phương thức quản lý nhà nước về kinh tế"để thực hiện Nghị quyết 25/2006/NQ-CP của Chính phủ ngày 09/10/2006 về Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội khóa XI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cho Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thực hiện báo cáo "Quản lý Nhà nước đối với thị trường nhà khu đô thị mới, căn hộ chung cư và văn phòng cho thuê". Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo lấy ý kiến cho báo cáo nêu trên.

18/03/2009

Thông báo buổi Hội thảo: " Vai trò của công nghệ trong khu vực công nghiệp chế tạo ở Việt Nam"

Thời gian: 14:00, thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2009 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

18/03/2009

Thông báo buổi Hội thảo: "Khủng hoảng kinh tế và vai trò của đầu tư".

Thời gian: Ngày 17 tháng 3 năm 2009 Địa điểm: Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội, 15 Ngô Quyền, Hà Nội

18/03/2009

Hội thảo công bố báo cáo kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2007 (ngày 15/01/2009 - tại Hà Nội)

Trong khuôn khổ Hợp phần 5 nghiên cứu khối doanh nghiệp của Dự án Hỗ trợ chương trình phát triển khu vực doanh nghiệp (BSPS) do cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA) tài trợ, ngày 15/01/2009,Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo công bố báo cáo kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2007

18/03/2009