Hội thảo

Hội thảo: "Hỗ trợ xây dựng tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam"

Ngày 12/3/2012, được sự tài trợ của Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức cuộc hội thảo khởi động Dự án “Hỗ trợ xây dựng tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam” tại Hội trường nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

16/03/2012

Thông báo buổi Hội thảo “Thực trạng xây dựng một số chỉ tiêu phát triển xã hội trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm“

Thời gian: 8:30, ngày 28 tháng 11 năm 2011 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

16/03/2012

Hội thảo: Báo cáo kết quả nghiên cứu và trình bày khung phương pháp xây dựng chỉ số GDP xanh trong điều kiện thực tế của Việt Nam.

Thời gian: 13:30, thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2012 Địa điểm: Khách sạn Prestige Hà Nội                17 Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng,Hà Nội.

16/03/2012

Hội thảo “Đổi mới công tác kế hoạch các cấp”

Ngày 16/3/2012, được sự tài trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Đức (GIZ), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo “Đổi mới Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở các cấp” tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

16/03/2012

Hội thảo về “Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài: Bài học rút ra cho Việt Nam”

Trong khuôn khổ hoạt động Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01.03/11-15, thuộc Chương trình: “Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01/11-15, do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương – Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì.

16/03/2012

Thông báo buổi Hội thảo "Phát triển Cụm Công nghiệp, khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ tạo mạng sản xuất và hình thành chuỗi giá trị”

Thời gian: 8:30, ngày 22 tháng 11 năm 2011 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                   68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

17/11/2011

Thông báo buổi Hội thảo công bố báo cáo: "Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam - kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2010 tại 12 tỉnh"

Thời gian: 8:30 - 12:00, ngày 6 tháng 7 năm 2011 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

04/07/2011

Thông báo buổi Hội thảo công bố báo cáo: "Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam - kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2010 tại 12 tỉnh"

Thời gian: 8:30, ngày 6 tháng 7 năm 2011 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

04/07/2011

Hội thảo lấy ý kiến báo cáo: "Kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa 2009"

Thời gian: ngày 5 tháng 5 năm 2010 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

03/05/2010

Hội thảo "Duy trì tăng trưởng cao và bền vững cho Việt nam giai đoạn 2010 - 2020" (ngày 09/6/2010, tại Quảng Ninh)

Trong khuôn khổ hợp tác hỗ trợ Việt nam xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, Viện Nghiên cứu kinh tế Đông Nam Á và Đông Á (ERIA) và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đồng phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Duy trì tăng trưởng cao và bền vững cho Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

19/03/2010