Hội thảo

Thông báo buổi Hội thảo công bố báo cáo “Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2012 tại 12 tỉnh”

Thời gian: 8:30, ngày 7 tháng 8 năm 2013 (Đăng ký đại biểu từ 8:00) Địa điểm:  Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà nội

06/08/2013

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch khoa học – công nghệ năm 2013 và kế hoạch năm 2014

Báo cáo về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

01/08/2013

Thông báo buổi Hội thảo: “Thực trạng và triển vọng của hệ thống giám sát tài chính”

Thời gian: 13:30, thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2013 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà nội

21/06/2013

Thông báo buổi Hội thảo lấy ý kiến cho "Dự thảo Tầm Nhìn Chính Phủ và Lộ trình thực hiện tầm nhìn của Chính Phủ Việt Nam đến 2020"

Thời gian: 8:30, thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2013 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

08/05/2013

Thông báo buổi Hội thảo tham vấn “Đổi mới quản lý nhà nước và tài trợ đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam”

Thời gian: 8:30, ngày 10 tháng 5 năm 2013 (Đăng ký đại biểu từ 8:00) Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà nội

08/05/2013

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2013 cho Đảng viên trong Đảng bộ Viện

Thời gian: 14:00, thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2013 Địa điểm: Hội trường Tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà nội.

03/05/2013

Thông báo buổi Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho một số nghiên cứu chuyên sâu dựa trên kết quả điều tra Hộ gia đình nông thôn Việt Nam năm 2012

Thời gian: 13:30, ngày 7 tháng 5 năm 2013 (Đăng ký đại biểu từ 13:15)  Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà nội

03/05/2013

Thông báo buổi Hội thảo: “Góp ý sửa đổi các quy định kinh tế trong Hiến pháp 1992" (ngày 29/3/2013, tại Hà Nội)

Thời gian: 8:30, thứ sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2013 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

01/04/2013

Thông báo buổi Hội thảo công bố Báo cáo “Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới”

Thời gian: 8:30-11:30, thứ tư, ngày 3 tháng 4 năm 2013 Địa điểm: Khách sạn Sofitel Plaza                 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

01/04/2013

Thông báo buổi Hội thảo " Chính sách tăng trưởng trong mối quan hệ với phân phối thu nhập" (ngày 15/3/2013, tại Hà Nội)

Thời gian: 8:30 – 12:00, ngày 15 tháng 3 năm 2013 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D – Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

25/03/2013