Hội thảo

Thông báo buổi Hội thảo “Đổi mới Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp”, ngày 06 & 07/8/2012 - tại Hà Nội

Thời gian: 8:30, thứ hai, ngày 6 tháng 8 năm 2012 và thứ ba ngày 7 tháng 8 năm 2012 (02 ngày) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

03/06/2012

Thông báo buổi Hội thảo: “Cải thiện sự phù hợp của Hệ thống đào tạo dạy nghề ở Việt Nam (TVETs) nhằm đáp ứng nhu cầu của khu vực doanh nghiệp”

Thời gian: 8:00, thứ ba, ngày 15 tháng 5 năm 2012 Địa điểm: Phòng họp A5, tầng 1, Khách sạn Quân đội                33C Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

15/05/2012

Thông báo buổi Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu "Đánh giá một số hình thức hợp đồng tiêu thụ nông sản ở Viêt Nam"

Thời gian: 8:30, thứ hai, ngày 14 tháng 5 năm 2012 Địa điểm: Phòng họp 318 Trung Tâm Hội nghị Quốc tế                11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

10/05/2012

Thông báo buổi Hội thảo "Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới"

Thời gian: 8:00, ngày 5 tháng 10 năm 2012

16/03/2012

Thông báo buổi Hội thảo về “Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài: Bài học rút ra cho Việt Nam”

Thời gian: 8:00, ngày 26 tháng 10 năm 2012 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

16/03/2012

Hội thảo: “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu qua việc khai thác và trao đổi thông tin – Vai trò của Cổng thông tin Kinh tế Việt Nam (www.vnep.org.vn)", ngày 19/8/2012 - tại Hà Nội

Ngày 19 tháng 8 năm 2012, trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Mạng nghiên cứu phát triển Đan Mạch (DDRN), Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội thảo: “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu qua việc khai thác và trao đổi thông tin – Vai trò của Cổng thông tin Kinh tế Việt Nam (VNEP)” (www.vnep.org.vn)

16/03/2012

Hội thảo: “Các giải pháp đảm bảo an ninh tài chính – tiền tệ Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ và bất ổn tài chính toàn cầu” (ngày 10/10/2012, tại Hà Nội)

Trong Khuôn khổ hoạt động của Đề tài cấp Nhà nước “Chính sách bảo đảm an ninh tài chính - tiền tệ của Việt Nam trước khả năng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ Trung Quốc và những biến động tài chính toàn cầu”, mã số KX.01.02/11-15, thuộc Chương trình: “Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01/11-15, do TS. Võ Trí Thành làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương – Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì.

16/03/2012

Hội thảo: "Sự phát triển xã hội ASEAN và xây dựng một mạng lưới an sinh xã hội bền vững" (26/10/2010, tại Hà Nội)

Trong hoạt động hướng tới hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Đại học Harvard và Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW (CIEM) sẽ cùng phối hợp thực hiện hội thảo “Sự phát triển xã hội ASEAN và xây dựng một mạng lưới an sinh xã hội bền vững“ tại Hà Nội. Tại hội thảo, các chuyên gia gia thuộc đại học Harvard, Viện ERIA và các viện có quan hệ hợp tác với ERIA, trong đó có CIEM sẽ cùng nhau chia sẻ những hiểu biết về sự phát triển xã hội ở các nước ASEAN. Các chuyên gia cũng sẽ thảo luận về một lộ trình cho việc xây dựng thành công một mạng lưới an sinh xã hội bền vững và một xã hội bền vững; và các gợi ý chính sách bao gồm khung khổ cho sự hợp tác và phối hợp chính sách trong tương lai và các chương trình hành động cho những hợp tác và phối hợp đó.

16/03/2012

Hội thảo: "Hỗ trợ xây dựng tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam"

Ngày 12/3/2012, được sự tài trợ của Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức cuộc hội thảo khởi động Dự án “Hỗ trợ xây dựng tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam” tại Hội trường nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

16/03/2012

Thông báo buổi Hội thảo “Thực trạng xây dựng một số chỉ tiêu phát triển xã hội trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm“

Thời gian: 8:30, ngày 28 tháng 11 năm 2011 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                    68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

16/03/2012