Hội thảo

Thông báo buổi Hội thảo tham vấn “Đổi mới quản lý nhà nước và tài trợ đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam”

Thời gian: 8:30, ngày 10 tháng 5 năm 2013 (Đăng ký đại biểu từ 8:00) Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà nội

08/05/2013

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2013 cho Đảng viên trong Đảng bộ Viện

Thời gian: 14:00, thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2013 Địa điểm: Hội trường Tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà nội.

03/05/2013

Thông báo buổi Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho một số nghiên cứu chuyên sâu dựa trên kết quả điều tra Hộ gia đình nông thôn Việt Nam năm 2012

Thời gian: 13:30, ngày 7 tháng 5 năm 2013 (Đăng ký đại biểu từ 13:15)  Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà nội

03/05/2013

Thông báo buổi Hội thảo: “Góp ý sửa đổi các quy định kinh tế trong Hiến pháp 1992" (ngày 29/3/2013, tại Hà Nội)

Thời gian: 8:30, thứ sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2013 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

01/04/2013

Thông báo buổi Hội thảo công bố Báo cáo “Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới”

Thời gian: 8:30-11:30, thứ tư, ngày 3 tháng 4 năm 2013 Địa điểm: Khách sạn Sofitel Plaza                 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

01/04/2013

Thông báo buổi Hội thảo " Chính sách tăng trưởng trong mối quan hệ với phân phối thu nhập" (ngày 15/3/2013, tại Hà Nội)

Thời gian: 8:30 – 12:00, ngày 15 tháng 3 năm 2013 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D – Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

25/03/2013

Thông báo buổi Hội thảo “Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới”

Thời gian: 8:30 - 11:30, thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2013 Địa điểm: Khách sạn Sofitel Plaza,                 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

01/03/2013

Thông báo buổi Hội thảo “Các nước đang phát triển trong nền kinh tế thế giới: Sự tụt hậu và tiến theo sự phát triển”

Thời gian: 14:15, thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013. Địa điểm: Hội trường lớn nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

26/02/2013

Thông báo buổi Hội thảo “Tác động của việc quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ và bất ổn tài chính toàn cầu đối với hệ thống tài chính Việt Nam”.

Thời gian: 8:30 – 12:00, thứ năm, ngày 28 tháng 2 năm 2013 Địa điểm: Phòng hội thảo 103, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp.HCM                Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

26/02/2013

Thông báo buổi Hội thảo: “Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô”

Thời gian: 8:15, thứ năm, ngày 17 tháng 1 năm 2013 (Đăng ký đại biểu từ 8:15). Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

15/01/2013