Hội thảo

Hội thảo triển khai Nghị quyết 19 của Chính phủ: Cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã phối hợp với Dự án “Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện" (do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ - USAID tài trợ) tổ chức một số hội thảo chuyên sâu về kỹ thuật đánh giá và xếp hạng của Ngân hàng Thế giới đối với Việt Nam nhằm hỗ trợ các cơ quan hiểu rõ phương thức xác định các chỉ số theo thông lệ quốc tế, từ đó chủ động áp dụng giải pháp tương ứng theo yêu cầu.

31/07/2014

Thông báo mời tham dự hội thảo “Triển khai Nghị quyết 19: Cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam”.

Thời gian: 8:30, thứ năm, ngày 31 tháng 7 năm 2014 Địa điểm:  Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

29/07/2014

Hội thảo tham vấn hoàn thiện dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam”, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức Hội thảo tham vấn hoàn thiện dự thảo Luật Doanh nghiệp (DN) (sửa đổi) vào ngày 24 tháng 7 năm 2014. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách đến từ các Bộ, ngành liên quan, các nhà nghiên cứu, đại diện cộng đồng doanh nghiệp và báo giới.

24/07/2014

Thông báo hội thảo tham vấn hoàn thiện dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Thời gian: 8:30–11:30, thứ năm, ngày 24 tháng 7 năm 2014 (đăng ký đại biểu từ 8:15) Địa điểm: Hội trường Tầng 1, Nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

21/07/2014

Hội thảo “Kỹ thuật đánh giá, xếp hạng chỉ số Doing Business của Ngân hàng Thế giới” Hà Nội

Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về “Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” yêu cầu các Bộ, cơ quan và địa phương nghiên cứu, rà soát, đánh giá đầy đủ thực trạng việc thực hiện các quy định và thủ tục theo các chỉ số thông lệ quốc tế (cụ thể là chỉ số Doing Business - của Ngân hàng Thế giới).

21/07/2014

Thông báo hội thảo do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Dự án “Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện" (do USAID tài trợ)

Thời gian: 8:30–11:30, thứ năm, ngày 24 tháng 7 năm 2014 (đăng ký đại biểu từ 8:15) Địa điểm: Hội trường Tầng 1, Nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

18/07/2014

Hội thảo quốc tế về cải cách thể chế kinh tế: chuyển đổi cấu trúc, tăng trưởng toàn diện và bền vững

Ngày 29 - 30/6/2014, tại Hà Nội, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Viện nghiên cứu kinh tế phát triển Thế giới thuộc Đại học Liên Hợp Quốc (UNU-WIDER) tổ chức Hội thảo quốc tế về cải cách thể chế kinh tế: chuyển đổi cấu trúc, tăng trưởng toàn diện và bền vững.

01/07/2014

Thông báo buổi hội thảo công bố kết quả của dự án “Xây dựng Ma trận hạch toán xã hội Việt Nam 2011 (SAM 2011) hướng tới chiến lược tăng trưởng xanh”

Thời gian: 9:00, ngày 26 tháng 06 năm 2014  (Đăng ký đại biểu từ 8:30) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

24/06/2014

Hội thảo “Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh”

Ngày 04/06/2014, trong khuôn khổ Dự án “Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện" do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo khởi động “Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh”.

04/06/2014

Thông báo buổi hội thảo “Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh”

Thời gian: 8:30, thứ tư, ngày 4 tháng 6 năm 2014 Địa điểm:  Hội trường tầng 1 nhà D - Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                  68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

30/05/2014