Hội thảo

Thông báo buổi Hội thảo công bố Báo cáo “Đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam: Kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2013”

Thời gian: 8 giờ 30, thứ ba, ngày 04 tháng 11 năm 2014 (Đăng ký từ 8 giờ) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

29/10/2014

Thông báo buổi Hội thảo công bố Báo cáo “Năng lực cạnh tranh và công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam: Kết quả điều tra năm 2013”

Thời gian: 8 giờ 30, thứ hai, ngày 03 tháng 11 năm 2014 (Đăng ký từ 8 giờ) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

29/10/2014

Hội thảo “Con dấu doanh nghiệp và những thay đổi cần thiết”

Theo thông lệ tại Việt Nam, đối với các doanh nghiệp, con dấu là một “dấu bảo đảm” chính thức được doanh nghiệp sử dụng để công nhận giá trị văn bản pháp lý cho các hợp đồng, chứng thư, giấy chứng nhận cổ phần, tài khoản ngân hàng, hoá đơn, v.v…. Tuy nhiên, tại một số  quốc gia trên thế giới, con dấu đang dần được loại bỏ vì theo họ con dấu công tyđã trở thành thủ tục không cần thiết và không còn giữ như mục đích ban đầu. Chẳng hạn như con dấu không đem lại sự bảo đảm do nó có thể dễ bị làm giả và đôi khi con dấu là trở ngại trong việc quá trình thành lập doanh nghiệp do tạo thêm chi phí xin con dấu và  quá trình hoạt động của doanh nghiệp sau này.

10/10/2014

Hội thảo “Triển khai Nghị quyết 19 của Chính phủ: Đơn giản hoá thủ tục quản lý chuyên ngành đối với hàng hoá xuất nhập khẩu”

Thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/03/2014 của Chính phủ về Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện (GIG) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổng cục Hải quan đã triển khai nghiên cứu, khảo sát thực tế về thủ tục hành chính và hoạt động quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hoá. Kết quả khảo sát các doanh nghiệp XNK và dịch vụ XNK cho thấy thủ tục quản lý nhà nước đối với các mặt hàng XNK thuộc danh mục quản lý chuyên ngành hiện là khâu ảnh hưởng nhiều tới thời gian thông quan hàng hoá.

10/10/2014

Thông báo Hội thảo “Thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ: Đơn giản hóa thủ tục quản lý chuyên ngành đối với hàng hoá xuất nhập khẩu”

Thời gian: 8 giờ 30 – 12 giờ 00, thứ sáu, ngày 10 tháng 10 năm 2014 Địa điểm:  Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Hà Nội

08/10/2014

Thông báo Hội thảo “Con dấu doanh nghiệp và những thay đổi cần thiết”

Thời gian: 8 giờ 30 – 11 giờ 30, thứ năm, ngày 09 tháng 10 năm 2014 Địa điểm:  Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

08/10/2014

Hội thảo công bố Kế hoạch hành động 4 ngành công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cách thức triển khai, thực hiện các Kế hoạch hành động

Theo Quyết định số 1043/QĐ-TTg ngày 01/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Công nghiệp hóa Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (Chiến lược CNH), Việt Nam sẽ ưu tiên phát triển vượt bậc sáu ngành công nghiệp để trở thành những ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế, tăng trưởng năng suất lao động, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa công nghệ và đạt tiêu chuẩn chất lượng tiên tiến. Các ngành được ưu tiên lựa chọn là: điện tử; máy nông nghiệp; chế biến nông, thủy sản; đóng tàu; môi trường và tiết kiệm năng lượng; sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô...

25/09/2014

Thông báo mời tham dự Hội thảo công bố Kế hoạch hành động 4 ngành công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cách thức triển khai, thực hiện các Kế hoạch hành động

Thời gian: 8:30 -11:30, thứ năm, ngày 25 tháng 09 năm 2014 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

24/09/2014

Tọa đàm "Dự thảo Luật Doanh Nghiệp (sửa đổi) và chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp”

Ngày 15/8 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Tọa đàm “Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh” do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) tài trợ.

18/08/2014

Thông báo mời tham dự Tọa đàm trao đổi về Dự thảo Luật Doanh nghiệp và chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp

Thời gian: 8:30–11:30, thứ  sáu, ngày 15  tháng 8 năm 2014  Địa điểm: Hội trường tầng 1, nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

14/08/2014