Hội thảo

Thông báo Diễn đàn “ Năng suất lao động Việt Nam 2014”

Thời gian: 8 giờ 30, thứ Năm, ngày 27 tháng 11 năm 2014 (đăng ký từ 8 giờ) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D – Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

24/11/2014

Thông báo buổi Hội thảo “Liên kết phát triển vùng: Từ giác độ quy hoạch vùng và thể chế liên kết vùng”.

Thời gian: 8 giờ 30, thứ Tư, ngày 26 tháng 11 năm 2014 (đăng ký từ 8 giờ 15) Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình, Hà Nội

24/11/2014

Hội thảo “Phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và ngân sách”

Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu năm 2014 do Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF) Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ, ngày 21 tháng 11 năm 2014  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và ngân sách”.  Ông Lê Viết Thái - Trưởng ban Ban Thể chế kinh tế, CIEM chủ trì Hội thảo

21/11/2014

Thông báo buổi Hội thảo “Phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và ngân sách”

Thời gian: 13 giờ 30, thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2014 (đăng ký từ 13 giờ 15) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 Số 68 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình, Hà Nội

20/11/2014

Thông báo buổi Tọa đàm “Báo cáo kinh tế biến đổi khí hậu 2014”

Thời gian: 8 giờ 30, thứ tư, ngày 12 tháng 11 năm 2014 (đăng ký từ 8 giờ). Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng – Ba Đình – Hà Nội.

06/11/2014

Thông báo buổi Hội thảo "Giải pháp tái cơ cấu đầu tư công trong khuôn khổ đổi mới mô hình tăng trưởng"

Thời gian: 08 giờ 15, thứ sáu, ngày 07 tháng 11 năm 2014 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

04/11/2014

Hội thảo công bố báo cáo “Năng lực cạnh tranh và công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam: Kết quả điều tra năm 2013”

Sáng ngày 03/11/2014 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp cùng Tổng cục Thống kê (TCTK), Nhóm Nghiên cứu kinh tế phát triển (DERG) thuộc Khoa Kinh tế (DoE), Trường Đại học Copenhagen, Đan Mạch tổ chức buổi Hội thảo công bố báo cáo “Năng lực cạnh tranh và công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam: Kết quả điều tra năm 2013” do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì.

03/11/2014

Thông báo buổi Hội thảo công bố Báo cáo “Đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam: Kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2013”

Thời gian: 8 giờ 30, thứ ba, ngày 04 tháng 11 năm 2014 (Đăng ký từ 8 giờ) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

29/10/2014

Thông báo buổi Hội thảo công bố Báo cáo “Năng lực cạnh tranh và công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam: Kết quả điều tra năm 2013”

Thời gian: 8 giờ 30, thứ hai, ngày 03 tháng 11 năm 2014 (Đăng ký từ 8 giờ) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

29/10/2014

Hội thảo “Con dấu doanh nghiệp và những thay đổi cần thiết”

Theo thông lệ tại Việt Nam, đối với các doanh nghiệp, con dấu là một “dấu bảo đảm” chính thức được doanh nghiệp sử dụng để công nhận giá trị văn bản pháp lý cho các hợp đồng, chứng thư, giấy chứng nhận cổ phần, tài khoản ngân hàng, hoá đơn, v.v…. Tuy nhiên, tại một số  quốc gia trên thế giới, con dấu đang dần được loại bỏ vì theo họ con dấu công tyđã trở thành thủ tục không cần thiết và không còn giữ như mục đích ban đầu. Chẳng hạn như con dấu không đem lại sự bảo đảm do nó có thể dễ bị làm giả và đôi khi con dấu là trở ngại trong việc quá trình thành lập doanh nghiệp do tạo thêm chi phí xin con dấu và  quá trình hoạt động của doanh nghiệp sau này.

10/10/2014