Hội thảo

Hội thảo Xã hội hóa cung cấp dịch vụ cảng biển, cảng hàng không và năng lượng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.

Được sự tài trợ của Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV), ngày 03 tháng 6 năm 2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Xã hội hóa cung cấp dịch vụ cảng biển, cảng hàng không và năng lượng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì.

05/06/2015

Hội thảo Thể chế quản lý và thực thi các quy định thúc đẩy cạnh tranh công bằng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam.

Được sự tài trợ của Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV), ngày 01 tháng 6 năm 2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Thể chế quản lý và thực thi các quy định thúc đẩy cạnh tranh công bằng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì.

04/06/2015

Diễn đàn “Tái cấu trúc kinh tế hướng tới Tăng trưởng Xanh”

Trong khuôn khổ chương trình mới về Cải cách Kinh tế Vĩ Mô/ Tăng trưởng Xanh do Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tài trợ, đoàn đại biểu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) do Viện trưởng – TS. Nguyễn Đình Cung - Giám đốc Chương trình Cải cách Kinh tế Vĩ Mô/ Tăng trưởng Xanh - làm trưởng đoàn, đã tham dự Diễn đàn “Tái cấu trúc nền kinh tế hướng tới Tăng trưởng xanh” được tổ chức tại thành phố Nha Trang vào ngày 22 – 23/ 5/ 2015.

26/05/2015

Hội thảo công bố Báo cáo “Năng lực cạnh tranh và công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam: Kết quả điều tra từ các năm 2010-2014”

Sáng ngày 20/5/2015, trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Tổng cục Thống kê (GSO) và Trường Đại học Copenhagen (UoC), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo “Năng lực cạnh tranh và công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam: Kết quả điều tra từ các năm 2010-2014”.

26/05/2015

Hội thảo tham vấn “Giám sát và đánh giá thực hiện chương trình tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế”.

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV), ngày 21 tháng 5 năm 2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo  tham vấn “Giám sát và đánh giá thực hiện chương trình tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế”.

22/05/2015

Hội thảo tham vấn “Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2014 tại 12 tỉnh”

Trong khuôn khổ hoạt động Dự án BSPS – DANIDA của Đan Mạch, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với trường Đại học Copenhagen, Viện Chiến lược và Chính sách nông nghiệp (MARD) và Viện Khoa học Lao động xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện cuộc Điều tra Tiếp cận nguồn lực của hộ gia đình nông thôn Việt Nam năm 2014.

19/05/2015

Hội thảo “Chính sách bình ổn giá: Đánh giá hiệu quả và khuyến nghị chính sách”.

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV), nhóm chuyên gia tư vấn trong nước đã thực hiện một báo cáo nghiên cứu về chính sách bình ổn giá. Ngày 14 tháng 5 năm 2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo tham vấn báo cáo “Chính sách bình ổn giá: Đánh giá hiệu quả và khuyến nghị chính sách”.

19/05/2015

Hội thảo tham vấn chuyên gia về “Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý I/2015”.

Trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV), ngày 25 tháng 4 năm 2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo tham vấn chuyên gia về “Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý I/2015”.

27/04/2015