Hội thảo

Hội thảo tham vấn “Giám sát và đánh giá thực hiện chương trình tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế”.

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV), ngày 21 tháng 5 năm 2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo  tham vấn “Giám sát và đánh giá thực hiện chương trình tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế”.

22/05/2015

Hội thảo tham vấn “Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2014 tại 12 tỉnh”

Trong khuôn khổ hoạt động Dự án BSPS – DANIDA của Đan Mạch, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với trường Đại học Copenhagen, Viện Chiến lược và Chính sách nông nghiệp (MARD) và Viện Khoa học Lao động xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện cuộc Điều tra Tiếp cận nguồn lực của hộ gia đình nông thôn Việt Nam năm 2014.

19/05/2015

Hội thảo “Chính sách bình ổn giá: Đánh giá hiệu quả và khuyến nghị chính sách”.

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV), nhóm chuyên gia tư vấn trong nước đã thực hiện một báo cáo nghiên cứu về chính sách bình ổn giá. Ngày 14 tháng 5 năm 2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo tham vấn báo cáo “Chính sách bình ổn giá: Đánh giá hiệu quả và khuyến nghị chính sách”.

19/05/2015

Hội thảo tham vấn chuyên gia về “Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý I/2015”.

Trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV), ngày 25 tháng 4 năm 2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo tham vấn chuyên gia về “Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý I/2015”.

27/04/2015

Sinh hoạt khoa học “Kinh tế Trung Quốc 2014: Hướng ra bên ngoài để hỗ trợ bên trong”.

Trong khuôn khổ Nghiên cứu “Tối ưu hoá quan hệ kinh tế Việt - Trung trong bối cảnh đẩy nhanh tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam” do Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh thuộcViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì thực hiện, ngày 25 tháng 4 năm 2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức  buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Kinh tế Trung Quốc 2014: Hướng ra bên ngoài để hỗ trợ bên trong”. Diễn giả chính là TS.  Phạm Sỹ Thành, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc, Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Quốc gia Hà Nội.

27/04/2015

Hội thảo “Điều kiện kinh doanh – Kinh nghiệm quốc tế và thách thức đối với Việt Nam”

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư đã được Quốc hội thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015. Hai Luật này được cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia đánh giá cao về nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam.

07/04/2015

Thông báo Hội thảo "Điều kiện kinh doanh – kinh nghiệm quốc tế và thách thức đối với Việt Nam"

Thời gian:  8h30–11h30, Thứ hai, ngày 6/4/2015 (đăng ký đại biểu từ 8h15) Địa điểm: Hội trường Tầng 1, Nhà D Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương-68 Phan Đình Phùng – Hà Nội.

02/04/2015

Hội thảo “Triển khai Nghị quyết số 19: Cải thiện chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam”

Ngày 18/3/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP về Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu, rà soát, đánh giá đầy đủ thực trạng việc thực hiện các quy định và thủ tục theo các chỉ số thông lệ quốc tế (cụ thể là chỉ số Doing Business - của Ngân hàng Thế giới).

13/03/2015

Hội thảo công bố "Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý IV và năm 2014: Thành quả cải cách phát triển 2014 và một số vấn đề chính sách 2015-2016"

Được sự tài trợ của Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã thực hiện Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý IV năm 2014. Báo cáo được xây dựng với các mục tiêu: (i) cập nhật diễn biến kinh tế vĩ mô và điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô trong quý IV và cả năm 2014, kèm theo những phân tích và nhận định của chuyên gia; (ii) đánh giá triển vọng kinh tế vĩ mô năm 2015; và (iii) đưa ra các kiến nghị đối với điều hành chính sách kinh tế vĩ mô trong năm 2015 và các năm tiếp theo phù hợp với yêu cầu cải cách ở Việt Nam.

12/02/2015

Hội thảo “Xây dựng thể chế kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam”

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Viện Phát triển Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Xây dựng thể chế kinh tế thị trường trong bối cảnh hội nhập: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam” do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì.

22/12/2014