Hội thảo

Hội thảo “Kinh nghiệm của Nhật Bản về xây dựng và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”.

Hội đồng Đổi mới Đời sống Nhật Bản (The Council on Life-Innovation) tổ chức một đoàn khảo sát đến Việt Nam từ ngày 13-16/7/2015. Nhân dịp này, ngày 14/7/2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm của Nhật Bản về xây dựng và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”.

15/07/2015

Hội thảo “Xây dựng thể chế thị trường năng lượng cạnh tranh ở Việt Nam”

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV), ngày 01 tháng 7 năm 2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Xây dựng thể chế thị trường năng lượng cạnh tranh ở Việt Nam”. Hội thảo do Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì với sự tham gia của các đại biểu đến từ Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, các chuyên gia kinh tế cao cấp, cán bộ nghiên cứu của CIEM và một số chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng.Diễn giả chính của Hội thảo là Luật sư Julian Scarff, chuyên gia của Dự án.

02/07/2015

Hội thảo “Tác động của FTAs và BITs tới các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam – Trường hợp của ngành chế biến thực phẩm và điện tử”

Sáng ngày 29/6/2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) đã phối hợp với tổ chức ActionAid tại Việt Nam (VAA) tổ chức hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu “Tác động của FTAs và BITs tới các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam – Trường hợp của ngành chế biến thực phẩm và điện tử”. Nghiên cứu này nằm trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa CIEM và AAV nhằm xác định triển vọng không gian chính sách để đảm bảo phát triển bền vững các ngành điện tử và chế biến thực phẩm trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế sâu rộng hơn.

02/07/2015

Hội thảo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU - Hàm ý đối với cải cách chính sách và thể chế”.

Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam – EU đang trong quá trình đàm phán và dự kiến sẽ được ký kết trong năm 2015. Trong bối cảnh đó, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo “Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU – Hàm ý đối với cải cách chính sách và thể chế” vào ngày 25/6/2015 tại Khách sạn Hilton, Hà Nội.

30/06/2015

Hội thảo tham vấn báo cáo “Thành lập cơ quan độc lập chuyên trách thực hiện tập trung chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp”

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV), ngày 22 tháng 6 năm 2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo tham vấn báo cáo “Thành lập cơ quan độc lập chuyên trách thực hiện tập trung chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp".

24/06/2015

Hội thảo "Đánh giá Nghị định số 99/2012/NĐ-Cp về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp và kiến nghị sửa đổi"

Để giải quyết những tồn tại trong việc quản lý vốn nhà nước tại các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, ngày 15/11/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2012/NĐ-CP về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn nhà nước đầu tư vào DN. Nghị định đã quy định rõ hơn việc phân công, phân cấp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh, bộ tổng hợp, hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, người đại diện phần vốn nhà nước; thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước theo 3 nhóm DN (DN mà nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, DN mà nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ, DN mà nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ).

22/06/2015

Hội thảo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thực hiện Công văn số 3663/VPCP-TKBT ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị nội dung làm việc của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ trưởng trong tháng 6/2015 về môi trường đầu tư kinh doanh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19 trên cơ sở tổng hợp các Kế hoạch hành động, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện của các Bộ, cơ quan, địa phương, phỏng vấn, điều tra doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ quan quản lý nhà nước.

19/06/2015

Hội thảo Xã hội hóa cung cấp dịch vụ cảng biển, cảng hàng không và năng lượng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.

Được sự tài trợ của Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV), ngày 03 tháng 6 năm 2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Xã hội hóa cung cấp dịch vụ cảng biển, cảng hàng không và năng lượng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì.

05/06/2015

Hội thảo Thể chế quản lý và thực thi các quy định thúc đẩy cạnh tranh công bằng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam.

Được sự tài trợ của Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV), ngày 01 tháng 6 năm 2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Thể chế quản lý và thực thi các quy định thúc đẩy cạnh tranh công bằng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì.

04/06/2015