Hội thảo

Hội thảo “Tình hình 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đang soạn thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19 trên cơ sở tổng hợp các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện của các Bộ, cơ quan, địa phương, phỏng vấn, điều tra doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ quan quản lý nhà nước. Để hoàn thiện các nội dung trong Dự thảo Báo cáo, ngày 24/9/2015, CIEM phối hợp với Dự án “Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện" (do USAID tài trợ) tổ chức Hội thảo về “Tình hình 6 tháng thực thi Nghị quyết số 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”.

25/09/2015

Tọa đàm “Kinh doanh tại Việt Nam – So sánh kinh nghiệm từ các công ty đa quốc gia” (Doing Business in Vietnam – experiences from multinational firms compared)

Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Ban Thể chế kinh tế), Học Viện Ngoại giao và Trường Đại học Tổng hợp Cologne (CHLB Đức), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Tọa đàm “Kinh doanh tại Việt Nam – So sánh kinh nghiệm từ các công ty đa quốc gia” (Doing Business in Vietnam – experiences from multinational firmscompared).

17/09/2015

Tọa đàm “Thực trạng chính sách trong ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản”

Sáng ngày 28/8/2015 tại Cần Thơ, nhằm góp phần thực hiện Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản trong khuôn khổ Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (Quyết định số 1291/QĐ-TTg), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Tọa đàm “Thực trạng chính sách trong ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản”. Tọa đàm do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh, Phó Viện trưởng CIEM chủ trì.

07/09/2015

Hội thảo công bố báo cáo “Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2014 tại 12 tỉnh”

Trong khuôn khổ hoạt động Dự án Hỗ trợ Chương trình phát triển doanh nghiệp -BSPS do Cơ quan phát triển quốc tế của Đan Mạch (DANIDA) tài trợ, ngày 26 tháng 8 năm 2015 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với trường Đại học Copenhagen (UoC); Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) và Viện Khoa học Lao động xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (ILSSA) tổ chức Hội thảo công bố báo cáo “Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2014 tại 12 tỉnh”.

27/08/2015

Hội thảo công bố báo cáo “ Kinh tế Trung Quốc 6 tháng đầu năm và triển vọng 2015”

Kinh tế Trung Quốc nửa đầu năm 2015 duy trì ở mức tăng trưởng 7%, tiếp tục đà suy giảm liên tiếp từ năm 2012 và xuất hiện nhiều bất ổn. Sản xuất công nghiệp giảm, tỷ trọng ngành dịch vụ tăng. Xuất nhập khẩu giảm mạnh, dòng vốn FDI rút dần khỏi thị  trường Trung Quốc. Thị trường chứng khoán lao dốc. Trước tình hình đó, ngày 20 tháng 8 năm 2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Chương trình nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức Hội thảo công bố báo cáo “Kinh tế Trung Quốc 6 tháng đầu năm và triển vọng 2015”.

25/08/2015

Hội thảo “Liên kết doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ sáu ngành công nghiệp trong Chiến lược Công nghiệp hoá của Việt Nam - Nhật Bản”

Trong khuôn khổ hoạt động triển khai thực hiện “Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030” (Chiến lược CNH Việt Nam-Nhật Bản), ngày 21 tháng 8 năm 2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo “Liên kết doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ ở sáu ngành công nghiệp trong Chiến lược CNH Việt Nam – Nhật Bản”. Mục đích của Hội thảo là để đánh giá thực trạng, nguyên nhân và trao đổi về những đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa mối liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

24/08/2015

Hội thảo tham vấn Dự thảo báo cáo “Giảm thiểu tác động tiêu cực của cải cách chính sách tài chính cho nhiên liệu hóa thạch đối với doanh nghiệp”

Trong khuôn khổ hợp phần IV của Dự án "Lộ trình cải cách chính sách tài chính nhiên liệu hóa thạch " do Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tài trợ, ngày 20 tháng 8 năm 2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo báo cáo “Giảm thiểu tác động tiêu cực của cải cách chính sách tài chính cho nhiên liệu hóa thạch đối với doanh nghiệp”.

24/08/2015

Tập huấn “Thực thi Nghị quyết số 19: Cải thiện môi trường kinh doanh ở địa phương”

Tiếp nối các khóa tập huấn đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, ngày 6/8/2015 tại Vĩnh Phúc, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Dự án GIG của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn cho các địa phương về “Thực thi Nghị quyết số 19: Cải thiện môi trường kinh doanh ở địa phương”.  Mục đích của khóa tập huấn là nhằm giới thiệu các nội dung cơ bản của hai Nghị quyết số 19; các nhiệm vụ, giải pháp đối với địa phương và hướng dẫn, đề xuất cách thức xây dựng kế hoạch hành động và triển khai thực hiện

11/08/2015

Hội thảo “Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thay đổi trong nông thôn Việt Nam: Sự trỗi dậy của con rồng mới nổi – Bằng chứng từ Kết quả điều tra tiếp cận nguồn lực hộ gia đình nông thôn Việt Nam từ năm 2006 đến 2014”

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Chương trình phát triển doanh nghiệp-BSPS do cơ quan phát triển quốc tế của Đan Mạch (DANIDA) tài trợ, ngày 5 tháng 8 năm 2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)  phối hợp với Trường Đại học Copenhagen tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo tổng hợp kết quả qua 5 vòng điều tra “Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thay đổi trong nông thôn Việt Nam: Sự trỗi dậy của con rồng mới nổi – Bằng chứng từ Kết quả điều tra tiếp cận nguồn lực hộ gia đình nông thôn Việt Nam từ năm 2006 đến 2014”.

07/08/2015

Tập huấn về “Thực thi Nghị quyết số 19: Cải thiện môi trường kinh doanh ở địa phương”

Thực hiện Nghị quyết số 19, ngày 30/7/2015 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Dự án GIG của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Tập huấn cho các địa phương về “Thực thi Nghị quyết số 19: Cải thiện môi trường kinh doanh ở địa phương”.  Mục đích của Tập huấn nhằm giới thiệu các nội dung cơ bản của hai Nghị quyết số 19; các nhiệm vụ, giải pháp đối với địa phương; và hướng dẫn, đề xuất cách thức xây dựng kế hoạch hành động và triển khai thực hiện.

06/08/2015