Hội thảo

Hội thảo “Tái cơ cấu đầu tư công gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế xanh”

Trong khuôn khổ hoạt động Chương trình "Cải cách kinh tế vĩ mô tại Việt Nam" do Tổ chức GIZ ( Cộng hoà liên bang Đức) tài trợ, ngày 24/11/2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế  Trung  ương  (CIEM)  tổ  chức  Hội  thảo  “Tái  cơ  cấu  đầu  tư  công  gắn  với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế xanh”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM và TS. Michael Krakowski – Cố vấn trưởng Chương trình “Cải cách kinh tế vĩ mô tại Việt Nam”, GIZ đồng chủ trì. Tham dự Hội thảo có đại diện các cơ quan quản lý, các chuyên gia, các hiệp hội doanh nghiệp và một số cơ quan thông tấn báo chí.

25/11/2015

Hội thảo “Phối hợp thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và một số luật liên quan”

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư được thông qua và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015 là những đạo luật đánh dấu sự quyết tâm cải cách pháp luật đối với doanh nghiệp, thể hiện ý chí của cộng đồng kinh doanh. Tuy nhiên, để các luật này được thực thi một cách hiệu quả còn cần sự hỗ trợ và tham dự tích cực từ nhiều phía, đó là các cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan. Trong bối cảnh đó, được sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới, ngày 23/11/2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Phối hợp thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và một số luật liên quan” nhằm tạo ra một cơ chế để theo dõi và phối hợp thực hiện một số luật quan trọng, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

24/11/2015

Hội thảo Khoa học về “Sử dụng Amiang trắng An toàn và có Kiểm soát”

Theo Danh mục các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, kinh doanh sản phẩm amiăng trắng thuộc nhóm Serpentine là ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Trong thời gian qua, đã có một số nghiên cứu khoa học về ảnh hưởng của amiăng trắng đến sức khoẻ con người. Đặc biệt, trong năm 2015, nhiều cơ quan nghiên cứu độc lập đã thực hiện các nghiên cứu khoa học về phân tích các tác động (kinh tế, xã hội, môi trường) khi cấm hoặc sử dụng có kiểm soát sợi amiăng trắng. Để tìm hiểu rõ hơn về tác động của việc sản xuất và sử dụng amiăng trắng và để đảm bảo việc quản lý sử dụng amiăng trắng an toàn và có kiểm soát, ngày 18/11/2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo Khoa học về “Sử dụng Amiang trắng An toàn và có Kiểm soát”.

19/11/2015

Hội thảo "Thực trạng thực hiện tăng trưởng xanh của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Trong khuôn khổ thực hiện triển khai các hoạt động của Đề tài Khoa học công nghệ cấp thành phố về “Các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thực hiện tăng trưởng xanh của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030”thuộc Chương trình quản lý kinh tế xã hội, mã số 01X-10 của Thành phố Hà Nội. Ngày 30 tháng 10 năm 2015, Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo "Thực trạng thực hiện tăng trưởng xanh của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội". Hội thảo do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì.

02/11/2015

Hội thảo “Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý III/2015”

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV), ngày 23/10/2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo "Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý III/2015". Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì.

23/10/2015

Hội thảo “Hợp tác đào tạo nhân lực thúc đẩy thực hiện kế hoạch hành động các ngành trong Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản”

Nhằm triển khai thực hiện “Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030” (Chiến lược CNH), ngày 29/9/2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)  phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo “Hợp tác đào tạo nhân lực thúc đẩy thực hiện kế hoạch hành động các ngành trong Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản ”. Mục đích của Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng, nguyên nhân và những đề xuất để tăng cường hơn nữa sự hợp tác, liên kết đào tạo nhân lực giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các ngành được ưu tiên phát triển của Chiến lược công nghiệp hoá.

30/09/2015

Hội thảo “Tình hình 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đang soạn thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19 trên cơ sở tổng hợp các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện của các Bộ, cơ quan, địa phương, phỏng vấn, điều tra doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ quan quản lý nhà nước. Để hoàn thiện các nội dung trong Dự thảo Báo cáo, ngày 24/9/2015, CIEM phối hợp với Dự án “Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện" (do USAID tài trợ) tổ chức Hội thảo về “Tình hình 6 tháng thực thi Nghị quyết số 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”.

25/09/2015

Tọa đàm “Kinh doanh tại Việt Nam – So sánh kinh nghiệm từ các công ty đa quốc gia” (Doing Business in Vietnam – experiences from multinational firms compared)

Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Ban Thể chế kinh tế), Học Viện Ngoại giao và Trường Đại học Tổng hợp Cologne (CHLB Đức), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Tọa đàm “Kinh doanh tại Việt Nam – So sánh kinh nghiệm từ các công ty đa quốc gia” (Doing Business in Vietnam – experiences from multinational firmscompared).

17/09/2015

Tọa đàm “Thực trạng chính sách trong ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản”

Sáng ngày 28/8/2015 tại Cần Thơ, nhằm góp phần thực hiện Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản trong khuôn khổ Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (Quyết định số 1291/QĐ-TTg), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Tọa đàm “Thực trạng chính sách trong ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản”. Tọa đàm do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh, Phó Viện trưởng CIEM chủ trì.

07/09/2015

Hội thảo công bố báo cáo “Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2014 tại 12 tỉnh”

Trong khuôn khổ hoạt động Dự án Hỗ trợ Chương trình phát triển doanh nghiệp -BSPS do Cơ quan phát triển quốc tế của Đan Mạch (DANIDA) tài trợ, ngày 26 tháng 8 năm 2015 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với trường Đại học Copenhagen (UoC); Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) và Viện Khoa học Lao động xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (ILSSA) tổ chức Hội thảo công bố báo cáo “Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2014 tại 12 tỉnh”.

27/08/2015