Hội thảo

Hội thảo “Phương pháp luận về sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng"

Nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới  (WB) nghiên cứu, xây dựng “Phương pháp lựa chọn và sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư công hỗ trợ công tác lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn 5 năm và hàng năm”. Trong khuôn khổ chương trình, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Phương pháp luận về sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng”, vào ngày 15/4/2016. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM chủ trì. Tham dự Hội thảo có đại diện WB, các bộ, ban ngành, cơ quan nghiên cứu, trường đại học và một số cơ quan báo chí.

19/04/2016

Hội thảo “Xây dựng và thực thi chính sách toàn diện về cạnh tranh: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV), ngày 15/04/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Xây dựng và thực thi chính sách toàn diện về cạnh tranh: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì. Tham dự Hội thảo có GS. Michael Woods – Chuyên gia tư vấn quốc tế về chính sách cạnh tranh, đại diện các bộ, ban ngành có liên quan, các chuyên gia kinh tế và một số cơ quan thông tấn báo chí.

19/04/2016

Hội thảo “Giảm thiểu tác động môi trường của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam”

Trong khuôn khổ hợp tác với Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của Liên minh châu Âu (EU-MUTRAP), ngày 30/03/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Giảm thiểu tác động môi trường của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam” nhằm lấy ý kiến đóng góp cho Báo cáo nghiên cứu và trao đổi về khung pháp lý của Việt Nam, cũng như tình hình thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài.

30/03/2016

Hội thảo công bố Báo cáo "Thể chế pháp luật kinh tế một số quốc gia trên thế giới"

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV) thuộc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Uỷ ban Kinh tế Quốc hội đã chủ trì tổ chức Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu “Thể chế pháp luật kinh tế một số quốc gia trên thế giới”.

17/03/2016

Hội thảo “Hội nhập tiền tệ EU – Đông Á và một số hàm ý chính sách”

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi và chia sẻ kiến thức về quá trình hội nhập EU và Đông Á, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ cùng các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu, học giả trong và ngoài nước, ngày 11/3/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Hội nhập EU – Đông Á và một số hàm ý chính sách”.

15/03/2016

Hội thảo lấy ý kiến “Giải pháp nâng cao năng suất lao động Việt Nam 2016-2035”

Căn cứ vào Nghị quyết số 72/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ xây dựng Dự thảo Nghị Quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng suất lao động Việt Nam, ngày 01/03/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến “Giải pháp nâng cao năng suất lao động Việt Nam 2016-2035”.

02/03/2016

Hội thảo "Báo cáo Kinh tế vĩ mô quý IV và năm 2015"

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV - CIEM), ngày 28/1/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo "Báo cáo Kinh tế vĩ mô quý IV và năm 2015". Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì.

29/01/2016

Hội thảo khoa học “Vai trò của Nhà nước trong đầu tư phát triển”

Được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, ngày 28/1/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo khoa học "Vai trò của Nhà nước trong đầu tư phát triển" để có cơ sở tiếp tục hoàn thiện báo cáo nghiên cứu.

29/01/2016

Hội thảo “Đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện Chiến lược Công nghiệp hoá trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam- Nhật Bản”

Trong khuôn khổ triển khai thực hiện Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (Chiến lược CNH) và xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Chỉ đạo Chiến lược CNH, ngày 18/12/2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo “Đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện Chiến lược Công nghiệp hoá trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam- Nhật Bản”.

18/12/2015

Hội thảo " Báo cáo kết quả thực hiện tái cơ cấu kinh tế 2011-2015 hướng đến xây dựng đề án tái cơ cấu 2016-2020"

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV - CIEM), ngày 17/12/2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo " Báo cáo kết quả thực hiện tái cơ cấu kinh tế 2011-2015 hướng đến xây dựng đề án tái cơ cấu 2016-2020". Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM chủ trì.

17/12/2015