Hội thảo

Hội thảo khoa học “Vai trò của Nhà nước trong đầu tư phát triển”

Được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, ngày 28/1/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo khoa học "Vai trò của Nhà nước trong đầu tư phát triển" để có cơ sở tiếp tục hoàn thiện báo cáo nghiên cứu.

29/01/2016

Hội thảo “Đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện Chiến lược Công nghiệp hoá trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam- Nhật Bản”

Trong khuôn khổ triển khai thực hiện Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (Chiến lược CNH) và xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Chỉ đạo Chiến lược CNH, ngày 18/12/2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo “Đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện Chiến lược Công nghiệp hoá trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam- Nhật Bản”.

18/12/2015

Hội thảo " Báo cáo kết quả thực hiện tái cơ cấu kinh tế 2011-2015 hướng đến xây dựng đề án tái cơ cấu 2016-2020"

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV - CIEM), ngày 17/12/2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo " Báo cáo kết quả thực hiện tái cơ cấu kinh tế 2011-2015 hướng đến xây dựng đề án tái cơ cấu 2016-2020". Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM chủ trì.

17/12/2015

Hội thảo “Thể chế liên kết vùng và mô hình tổ chức liên kết vùng”

Trong khuôn khổ hoạt động Dự án “Liên kết vùng và mô hình tổ chức liên kết vùng” do Tổ chức Friedrich Naumann Foundation, Cộng hoà Liên bang Đức tài trợ, ngày 15/12/2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Thể chế liên kết vùng và mô hình tổ chức liên kết vùng”.

16/12/2015

Hội thảo "Đổi mới đầu tư khoa học công nghệ của doanh nghiệp Hà Nội"

Trong khuôn khổ thực hiện triển khai các hoạt động của Đề tài Khoa học công nghệ cấp thành phố về “Đổi mới đầu tư khoa học và công nghệ để doanh nghiệp Hà Nội phát triển bền vững” thuộc Chương trình quản lý kinh tế xã hội mã số 01X-10/02-2014-2 của Thành phố Hà Nội, ngày 14/12/2015, do TS. Nguyễn Thị Nguyệt chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo tổng kết về "Đổi mới đầu tư khoa học công nghệ của doanh nghiệp Hà Nội" nhằm trao đổi, thảo luận về tình hình thực hiện đổi mới đầu tư khoa học công nghệ của các doanh nghiệp công nghiệp và dịch vụ Hà Nội trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

15/12/2015

Hội thảo “Thông tư số 37 và mức độ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm đối với sản phẩm dệt may”

Thực hiện Nghị quyết số 19, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 (có hiệu lực từ ngày 15/12/2015), thay thế Thông tư số 32. Tuy nhiên, nội dung Thông tư 37 chưa đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết số 19, chưa giải quyết được khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Để tìm hiểu rõ hơn nội dung của Thông tư 37 và mức độ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt đối với sản phẩm dệt may, ngày 10/12/2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Dự án hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV) do Chính phủ Úc tài trợ tổ chức Hội thảo “Thông tư số 37 và mức độ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm đối với sản phẩm dệt may”.

11/12/2015

Hội thảo “Kinh nghiệm cải cách thị trường điện cạnh tranh ở Cộng hòa Liên bang Đức và bài học đối với Việt Nam”

Trong khung khổ Chương trình "Cải cách kinh tế vĩ mô tại Việt Nam" do Tổ chức GIZ (Cộng hoà liên bang Đức) tài trợ, ngày 8/12/2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm cải cách thị trường điện cạnh tranh ở Cộng hòa Liên bang Đức và bài học đối với Việt Nam” nhằm thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong phân tích thị trường, chính sách cạnh tranh và hoạch định chính sách nhằm phát triển thị trường điện ở Việt Nam.

11/12/2015

Hội thảo tham vấn hoàn thiện báo cáo “Tái cơ cấu nông nghiệp nhằm nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai vùng Đồng bằng Sông Cửu Long”

Thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, ngày 30/11/2015, được sự hỗ trợ của Dự án CIEM-GIZ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo tham vấn hoàn thiện báo cáo về “Tái cơ cấu nông nghiệp nhằm nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai vùng Đồng bằng Sông Cửu Long”.

03/12/2015

Hội thảo “Chính sách và các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp để hợp tác nghiên cứu và áp dụng chuyển giao công nghệ thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản”

Nhằm triển khai thực hiện “Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030” (Chiến lược CNH), ngày 25/11/2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo “Chính sách và các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp để hợp tác nghiên cứu và áp dụng chuyển giao công nghệ thực hiện Chiến lược CNH trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản”.

26/11/2015

Hội thảo “Tái cơ cấu đầu tư công gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế xanh”

Trong khuôn khổ hoạt động Chương trình "Cải cách kinh tế vĩ mô tại Việt Nam" do Tổ chức GIZ ( Cộng hoà liên bang Đức) tài trợ, ngày 24/11/2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế  Trung  ương  (CIEM)  tổ  chức  Hội  thảo  “Tái  cơ  cấu  đầu  tư  công  gắn  với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế xanh”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM và TS. Michael Krakowski – Cố vấn trưởng Chương trình “Cải cách kinh tế vĩ mô tại Việt Nam”, GIZ đồng chủ trì. Tham dự Hội thảo có đại diện các cơ quan quản lý, các chuyên gia, các hiệp hội doanh nghiệp và một số cơ quan thông tấn báo chí.

25/11/2015