Hội thảo

Hội thảo " Kế hoạch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020"

Theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 30/3/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao xây dựng Đề án “Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020” dự kiến báo cáo Chính phủ trong tháng 9 năm 2016 và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai khóa XIV. Thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) chủ trì soạn thảo Đề án Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

19/08/2016

Hội thảo “Xây dựng chính sách cạnh tranh toàn diện: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam”

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV), ngày 03/08/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo "Xây dựng chính sách cạnh tranh: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam".

04/08/2016

Hội thảo công bố “Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý II năm 2016”

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV - CIEM), ngày 26/07/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo công bố "Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý II năm 2016". Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì.

27/07/2016

Toạ đàm “Chiến lược và chính sách nhằm tăng năng suất và tính cạnh tranh của nền kinh tế và hàm ý đối với Việt Nam”

Trong khuôn khổ hợp tác và làm việc với Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG), ngày 30/6/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức buổi Toạ đàm “Chiến lược và chính sách nhằm tăng năng suất và tính cạnh tranh của nền kinh tế và hàm ý đối với Việt Nam”.

01/07/2016

Toạ đàm “Nâng cao năng lực công nghệ của DNNVV trong phát triển công nghiệp hỗ trợ: Kinh nghiệm của Nhật Bản và khả năng áp dụng cho Việt Nam”

Nhằm thúc đẩy thực hiện “Chiến lược công nghiệp hoá Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030”, ngày 10/06/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Toạ đàm “Nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phát triển công nghiệp hỗ trợ: Kinh nghiệm của Nhật Bản và khả năng áp dụng cho Việt Nam”.

13/06/2016

Hội thảo "Đối thoại chính sách: Những khó khăn và thách thức trong thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu nhà nước”

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Nghị định về cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp. Được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, ngày 27/5/2016, CIEM tổ chức Hội thảo: "Đối thoại chính sách: Những khó khăn và thách thức trong thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu nhà nước” nhằm trao đổi, thảo luận, lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia về việc soạn thảo Nghị định này.

30/05/2016

Hội nghị “Triển khai Nghị quyết 19-2016 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”

Ngày 28 tháng 4 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hai năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020. Để thúc đẩy triển khai thực hiện Nghị quyết số 19, trong khuôn khổ Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng tưởng toàn diện (GIG) của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), ngày 18/05/2016, Văn phòng Chính phủ và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Dự án GIG tổ chức Hội nghị “Triển khai Nghị quyết 19-2016 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”.

19/05/2016

Buổi sinh hoạt khoa học: "Công nghiệp hóa và phát triển bao trùm tại vùng ngoại ô Chennai Ấn Độ: Nghiên cứu về FDI, xung đột sử dụng đất và thay đổi xã hội”

Nhằm tăng cường trao đổi nghiên cứu trong Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), ngày 27/04/2016, Hội đồng khoa học (HĐKH) tổ chức Buổi sinh hoạt khoa học tháng 4/2016.

28/04/2016

Hội thảo công bố “Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý I năm 2016”

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV - CIEM), ngày 22/04/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo công bố "Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý I năm 2016". Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì.

22/04/2016

Toạ đàm “Nghiên cứu thúc đẩy hộ doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp”

Trong khuôn khổ thực hiện Chương trình "Sáng kiến Hỗ trợ Khu vực Tư nhân Vùng Mekong" do Ngân hàng Phát triển Châu Á khởi xướng với sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Úc nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng của khối doanh nghiệp tư nhân Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, ngày 21/04/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Tọa đàm "Nghiên cứu thúc đẩy hộ kinh doanh hoạt động theo Luật Doanh nghiệp".

22/04/2016