Hội thảo

Hội thảo “Phát triển công nghiệp máy nông nghiệp ở Việt Nam: Kinh nghiệm của Nhật Bản, bài học và cơ hội hợp tác”

Nhằm thúc đẩy thực hiện “Chiến lược công nghiệp hoá Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, ngày 15/11/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển công nghiệp máy nông nghiệp ở Việt Nam: Kinh nghiệm của Nhật Bản, bài học và cơ hội hợp tác”.

16/11/2016

Hội thảo công bố báo cáo “Chi tiêu công cho y tế, giáo dục và giao thông công cộng ở một số tỉnh tại Việt Nam – Một số quan sát và kiến nghị”

Trong khuôn khổ dự án “Xã hội dân sự trao quyền cộng đồng nông thôn” do Ủy ban châu Âu và ActionAid Việt Nam tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Tổ chức ActionAid tại Việt Nam (AAV) thực hiện tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo “Chi tiêu công cho y tế, giáo dục và giao thông công cộng ở một số tỉnh tại Việt Nam – Một số quan sát và khuyến nghị”. Hội thảo do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM và bà Hoàng Phương Thảo – Trưởng Đại diện AAV đồng chủ trì.

14/11/2016

Hội thảo Công bố báo cáo “Đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam: Kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015”

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác nghiên cứu với UNU-WIDER, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo “Đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam: Kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015”. Báo cáo được thực hiện với sự phối hợp của UNU-WIDER, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

10/11/2016

Hội thảo: “Hoàn thiện chính sách cạnh tranh trong ngành mạng lưới: Kinh nghiệm Quốc tế và bài học đối với Việt Nam"

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV - CIEM), ngày 02/11/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo: "Hoàn thiện chính sách cạnh tranh trong ngành mạng lưới: Kinh nghiệm Quốc tế và bài học đối với Việt Nam". Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì. Tham gia trình bày tại Hội thảo có TS. Warren Mundy - Chuyên gia tư vấn về chính sách cạnh tranh của Ôxtrâylia.

03/11/2016

Hội thảo khoa học “Lồng ghép các mục tiêu của Chiến lược tăng trưởng xanh vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh tại Việt Nam” do GIZ (CHLB Đức) tài trợ, ngày 31/10/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo khoa học “Lồng ghép các mục tiêu của Chiến lược tăng trưởng xanh vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

01/11/2016

Hội thảo công bố “Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý III năm 2016”

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV - CIEM), ngày 28/10/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo công bố "Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý III năm 2016". Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì.

28/10/2016

Hội thảo đóng góp ý kiến cho Dự thảo Đề án “Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển”

Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 07/06/2016, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng Đề án “Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển” (Đề án) và báo cáo Chính phủ trong quý III/2016.

19/09/2016

Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”

Nhằm thúc đẩy thực hiện “Chiến lược công nghiệp hoá Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, ngày 16/09/2016,  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Viện Nghiên cứu Mitsubishi (MRI – Nhật Bản) tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”.

19/09/2016

Hội thảo “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng Đề án “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế” năm 2016. Ngày 31/08/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia nhằm hoàn thiện nội dung Đề án.

31/08/2016

Hội thảo “Cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam”

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp xây dựng Nghị định về cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp. Để tiếp tục lấy ý kiến về dự thảo Nghị định này, ngày 23/08/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Ngân hàng thế giới tại Hà Nội (WB) tổ chức Hội thảo “Cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam”

24/08/2016