Hội thảo

Tọa đàm khoa học “Toàn cầu hóa kinh tế và thực tiễn quản lý/quản trị nhân sự ở các nước đang phát triển – trường hợp Việt Nam”

Ngày 06/12/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Viện Nghiên cứu các nền kinh tế đang phát triển (IDE-JETRO), Nhật Bản tổ chức Tọa đàm khoa học “Toàn cầu hóa kinh tế và thực tiễn quản lý/quản trị nhân sự ở các nước đang phát triển – trường hợp Việt Nam”. Toạ đàm do ông Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì.

07/12/2016

Hội thảo “Khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo trong thị trường điện cạnh tranh”

Trong khung khổ Chương trình Cải cách Kinh tế Vĩ Mô/ Tăng trưởng Xanh do Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tài trợ, ngày 28/11/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo trong thị trường điện cạnh tranh”.

29/11/2016

Diễn đàn Châu Á – Thái Bình Dương 2016: “Hướng tới tự do hóa Thương mại và Đầu tư ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”

Ngày 24/11/2016, Quỹ Kinh tế Nhật Bản (JEF) phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đồng tổ chức Diễn đàn Châu Á – Thái Bình Dương (APF) 2016 tại Hà Nội với chủ đề “Hướng tới tự do hóa Thương mại và Đầu tư ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

24/11/2016

Hội thảo “Công bố Ma trận hạch toán xã hội (SAM) 2012 và Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam”

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển Thế giới (UNU-WIDER), ngày 16/11/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Công bố Ma trận hạch toán xã hội (SAM) 2012 và Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam”.

17/11/2016

Hội thảo “Phát triển công nghiệp máy nông nghiệp ở Việt Nam: Kinh nghiệm của Nhật Bản, bài học và cơ hội hợp tác”

Nhằm thúc đẩy thực hiện “Chiến lược công nghiệp hoá Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, ngày 15/11/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển công nghiệp máy nông nghiệp ở Việt Nam: Kinh nghiệm của Nhật Bản, bài học và cơ hội hợp tác”.

16/11/2016

Hội thảo công bố báo cáo “Chi tiêu công cho y tế, giáo dục và giao thông công cộng ở một số tỉnh tại Việt Nam – Một số quan sát và kiến nghị”

Trong khuôn khổ dự án “Xã hội dân sự trao quyền cộng đồng nông thôn” do Ủy ban châu Âu và ActionAid Việt Nam tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Tổ chức ActionAid tại Việt Nam (AAV) thực hiện tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo “Chi tiêu công cho y tế, giáo dục và giao thông công cộng ở một số tỉnh tại Việt Nam – Một số quan sát và khuyến nghị”. Hội thảo do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM và bà Hoàng Phương Thảo – Trưởng Đại diện AAV đồng chủ trì.

14/11/2016

Hội thảo Công bố báo cáo “Đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam: Kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015”

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác nghiên cứu với UNU-WIDER, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo “Đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam: Kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015”. Báo cáo được thực hiện với sự phối hợp của UNU-WIDER, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

10/11/2016

Hội thảo: “Hoàn thiện chính sách cạnh tranh trong ngành mạng lưới: Kinh nghiệm Quốc tế và bài học đối với Việt Nam"

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV - CIEM), ngày 02/11/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo: "Hoàn thiện chính sách cạnh tranh trong ngành mạng lưới: Kinh nghiệm Quốc tế và bài học đối với Việt Nam". Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì. Tham gia trình bày tại Hội thảo có TS. Warren Mundy - Chuyên gia tư vấn về chính sách cạnh tranh của Ôxtrâylia.

03/11/2016

Hội thảo khoa học “Lồng ghép các mục tiêu của Chiến lược tăng trưởng xanh vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh tại Việt Nam” do GIZ (CHLB Đức) tài trợ, ngày 31/10/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo khoa học “Lồng ghép các mục tiêu của Chiến lược tăng trưởng xanh vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

01/11/2016

Hội thảo công bố “Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý III năm 2016”

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV - CIEM), ngày 28/10/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo công bố "Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý III năm 2016". Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì.

28/10/2016