Hội thảo

Hội thảo “Kinh tế vĩ mô và cải cách thể chế gắn với hội nhập kinh tế quốc tế: Diễn biến năm 2016 và triển vọng năm 2017”

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh” (Dự án RCV-CIEM), ngày 18/01/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Kinh tế vĩ mô 2016 và yêu cầu cải cách thế chế thương mại - đầu tư cho Việt Nam tham gia FTA thế hệ mới”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án chủ trì.

20/01/2017

Hội thảo “Thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ trong quá trình tái cơ cấu kinh tế tại Việt Nam”

Ngày 13/01/2017, Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực canh tranh Việt Nam (Dự án RCV) phối hợp với Đại sứ quán Úc và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ trong quá trình tái cơ cấu kinh tế tại Việt Nam".

14/01/2017

Hội thảo “Cơ chế chính sách cung ứng dịch vụ công ích tại các đô thị ở Việt Nam”

Nhằm triển khai hoạt động đánh giá về hiệu quả cung ứng dịch vụ công ích tại các đô thị phục vụ việc xây dựng Đề án "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", ngày 05/01/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền tổ chức Hội thảo “Cơ chế chính sách cung ứng dịch vụ công ích tại các đô thị ở Việt Nam”.

06/01/2017

Hội thảo “Tác động của chính sách tài khoá đến tăng trưởng kinh tế”

Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ cho công tác xây dựng và phản biện chính sách trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của mình, ngày 23/12/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) chủ trì, Tạp chí Quản lý kinh tế tổ chức Hội thảo “Tác động của chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế” để lấy ý kiến các chuyên gia về lĩnh vực trên.

26/12/2016

Tọa đàm khoa học “Toàn cầu hóa kinh tế và thực tiễn quản lý/quản trị nhân sự ở các nước đang phát triển – trường hợp Việt Nam”

Ngày 06/12/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Viện Nghiên cứu các nền kinh tế đang phát triển (IDE-JETRO), Nhật Bản tổ chức Tọa đàm khoa học “Toàn cầu hóa kinh tế và thực tiễn quản lý/quản trị nhân sự ở các nước đang phát triển – trường hợp Việt Nam”. Toạ đàm do ông Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì.

07/12/2016

Hội thảo “Khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo trong thị trường điện cạnh tranh”

Trong khung khổ Chương trình Cải cách Kinh tế Vĩ Mô/ Tăng trưởng Xanh do Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tài trợ, ngày 28/11/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo trong thị trường điện cạnh tranh”.

29/11/2016

Diễn đàn Châu Á – Thái Bình Dương 2016: “Hướng tới tự do hóa Thương mại và Đầu tư ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”

Ngày 24/11/2016, Quỹ Kinh tế Nhật Bản (JEF) phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đồng tổ chức Diễn đàn Châu Á – Thái Bình Dương (APF) 2016 tại Hà Nội với chủ đề “Hướng tới tự do hóa Thương mại và Đầu tư ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

24/11/2016

Hội thảo “Công bố Ma trận hạch toán xã hội (SAM) 2012 và Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam”

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển Thế giới (UNU-WIDER), ngày 16/11/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Công bố Ma trận hạch toán xã hội (SAM) 2012 và Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam”.

17/11/2016

Hội thảo “Phát triển công nghiệp máy nông nghiệp ở Việt Nam: Kinh nghiệm của Nhật Bản, bài học và cơ hội hợp tác”

Nhằm thúc đẩy thực hiện “Chiến lược công nghiệp hoá Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, ngày 15/11/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển công nghiệp máy nông nghiệp ở Việt Nam: Kinh nghiệm của Nhật Bản, bài học và cơ hội hợp tác”.

16/11/2016

Hội thảo công bố báo cáo “Chi tiêu công cho y tế, giáo dục và giao thông công cộng ở một số tỉnh tại Việt Nam – Một số quan sát và kiến nghị”

Trong khuôn khổ dự án “Xã hội dân sự trao quyền cộng đồng nông thôn” do Ủy ban châu Âu và ActionAid Việt Nam tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Tổ chức ActionAid tại Việt Nam (AAV) thực hiện tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo “Chi tiêu công cho y tế, giáo dục và giao thông công cộng ở một số tỉnh tại Việt Nam – Một số quan sát và khuyến nghị”. Hội thảo do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM và bà Hoàng Phương Thảo – Trưởng Đại diện AAV đồng chủ trì.

14/11/2016