Giới thiệu

Sứ mệnh, mục đích & tôn chỉ hoạt động

Tạp chí Quản lý kinh tế (Vietnam Economic Management Review) là Tạp chí khoa học kinh tế trực thuộc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với sứ mệnh công bố các công trình khoa học nguyên tác về các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý kinh tế, đặc biệt về cải cách kinh tế, thể chế kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh, hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững.

Tạp chí là diễn đàn quan trọng giúp chuyển tải và trao đổi các quan điểm cải cách và phát triển kinh tế của các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp và hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, giáo dục và đào tạo. Tạp chí được xuất bản từ năm 2005, mã số chuẩn quốc tế ISSN 1859-039X, được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước xếp loại tạp chí khoa học được tính 0,5 điểm công trình. Các bài viết gửi đăng Tạp chí Quản lý kinh tế được phản biện kín bởi các nhà khoa học có uy tín ở trong và ngoài nước.


Tạp chí mới nhấtTạp chí xem nhiều nhất