Hội thảo và khóa đào tạo

Khóa đào tạo: "Sử dụng và ứng dụng phần mềm GAMS"

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức khoá đào tạo trong 4 ngày từ 16-20 tháng 10 năm 2006 về ”Sử dụng và ứng dụng phần mềm GAMS” trong khuôn khổ dự án CIEM-DANIDA với nội dung như sau:

19/03/2006

Khóa đào tạo: "“Giới thiệu về Mô hình cân bằng tổng thể tính toán được: lý thuyết và số liệu”

Trong khuôn khổ dự án CIEM-DANIDA “Tăng cường năng lực nghiên cứu và phân tích chính sách của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW”, trong 2 ngày, 13&14 tháng 7 năm 2006, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW tổ chức khoá đào tạo về “Giới thiệu về Mô hình cân bằng tổng thể tính toán được: lý thuyết và số liệu”

19/03/2006

Khóa đào tạo: "Cơ sở lý thuyết và phương pháp ứng dụng trực tiếp khuôn khổ dự báo kinh tế vĩ mô tổng quát"

Trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 1 năm 2006, trong khuôn khổ dự án CIEM-DANIDA, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức khoá đào tạo về: Số liệu, Cơ sở lý thuyết và phương pháp ứng dụng trực tiếp khuôn khổ dự báo kinh tế vĩ mô tổng quát trong khuôn khổ các dự án ở Việt nam. Giáo sư Finn Tarp và TS. Henning Tarp Jensen đến từ Khoa Kinh tế, Trường ĐH Copenhagen, Đan Mach đã trình bày về chủ đề này và kết hợp với một nhóm nghiên cứu của Viện và một số nhà phân tích chính sách của Việt Nam

19/03/2006

Toạ đàm "Kế hoạch Phát triển Tổ chức của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW"

Ngày 8&9 tháng 7 năm 2006 tại Sapa, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Toạ đàm “Kế hoạch Phát triển Tổ chức của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW’, TS. Đinh Văn Ân viện trưởng CIEM chủ trì cuộc toạ đàm, tham dự Toạ đàm là đại diện của các đơn vị trong Viện, một số khách mời là chuyên gia của Viện Nghiên cứu của các nước Bắc Âu (NIAS) và nhóm tư vấn của Công ty Tư vấn Phát triển Tổ chức OCD giúp CIEM soạn thảo Kế hoạch Phát triển tổ chức Viện.

19/03/2006

Toạ đàm "WTO, hội nhập và phát triển khu vực"

Thời gian: 31 tháng 3 năm 2006

Địa điểm: Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM)

19/03/2006

Hội thảo "Đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu"

Thời gian: 4&5 tháng 5 năm 2006

Địa điểm: Nhà khách Chính phủ, 37 Hùng Vương, HN

19/03/2006