Hoạt động thư viện

GIỚI THIỆU VỀ THƯ VIỆN VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ

KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

 

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương là một thư viện khoa học chuyên ngành về kinh tế và quản lý kinh tế. Đối tượng sử dụng Thư viện là các cán bộ nghiên cứu trong Viện, cán bộ của các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các viện nghiên cứu, giảng viên, sinh viên năm cuối các trường đại học kinh tế và các đối tượng khác có quan tâm. Thư viện trực thuộc Trung tâm Thông tin – Tư liệu của Viện.

Năm 2003, Thư viện điện tử được xây dựng và đưa vào sử dụng tại Trung tâm Thông tin – Tư liệu với phần mềm quản trị thư viện tự động hoá VLAS (https://lib.ciem.org.vn). Thư viện điện tử giúp bạn đọc tra cứu tài liệu trong thư viện một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

Thư viện gồm có các kho tư liệu sau:

Kho sách: Hiện nay, Kho sách của Thư viện có khoảng 10.000 cuốn sách, tập trung vào các vấn đề kinh tế và quản lý kinh tế, ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Việt và tiếng Anh. Kho sách được bố trí tại Phòng đọc mở (sách xuất bản từ khoảng năm 2000 tới nay) và một phần (sách xuất bản từ năm 2000 trở về trước) trong Kho đóng (để lưu trữ và tra cứu khi cần thiết).

Kho Đề tài – Báo cáo nghiên cứu khoa học: Kho Đề tài – báo cáo tập hợp các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương dưới dạng Đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở; Luận án Tiến sĩ; các báo cáo nghiên cứu khoa học của Viện với các đối tác, các báo cáo khảo sát nước ngoài và các luận án tiến sĩ do các cá nhân làm nghiên cứu sinh tại Viện thực hiện. Hiện nay, Kho có hơn 600 báo cáo, được bố trí phục vụ bạn đọc tại Phòng đọc Thư viện.

Kho sưu tập tư liệu: gồm 2 bộ sưu tập: Sưu tập Tư liệu – Báo theo chuyên đề và Sưu tập tài liệu tham khảo theo chuyên đề. 2 bộ sưu tập này tập hợp các bài báo, tư liệu và các tài liệu tham khảo được chọn lọc từ các loại báo, Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam, các tài liệu tham khảo (tài liệu dịch, tổng quan, tham luận hội thảo, v.v.). Kho sưu tập tư liệu được bố trí tại Phòng đọc Thư viện để phục vụ bạn đọc.

Cơ sở dữ liệu điện tử

CSDL thư mục VLAS https://lib.ciem.org.vn

Website: http://vnep.ciem.org.vn

Tài liệu điện tử http://10.3.33.66/ebook

Kho tạp chí, gồm trên 30 tên tạp chí về các vấn đề kinh tế - xã hội xuất bản trong nước.

TRA CỨU VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA THƯ VIỆN

Bạn đọc có thể tra cứu các kho tư liệu của Thư viện qua mạng nội bộ của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tại địa chỉ https://lib.ciem.org.vn. Tại Phòng đọc mở của Thư viện, bạn đọc có thể  tự tìm tài liệu được sắp xếp theo chủ đề trên các giá hoặc tra cứu tài liệu trên máy tính.

Thư viện có các dịch vụ sau:

·        Phục vụ và hướng dẫn việc tra cứu, cho mượn, đọc tài liệu tại chỗ;

·        Cung cấp các bản thư mục có tóm tắt nội dung theo yêu cầu;

·        Tìm kiếm và cung cấp thông tin theo chủ đề;

·        Dịch vụ photocopy.

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THƯ VIỆN

Bạn đọc đến thư viện phải tuân theo Nội quy của Thư viện tại Phòng đọc.

Thư viện phục vụ đọc và cho mượn tài liệu đối với bạn đọc là cán bộ nghiên cứu trong Viện. Bạn đọc ngoài Viện được khai thác và sử dụng các loại tài liệu tại chỗ theo quy định.

Giờ mở cửa:

          Thư viện mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần.

-         Buổi sáng từ 8h30 – 11h,

-         Buổi chiều từ 14h – 16h30

Thủ tục làm thẻ bạn đọc:

          Giấy giới thiệu hợp lệ của cơ quan nơi công tác hoặc trường học;

          2 ảnh 3 x 4 cm;

          Lệ phí làm thẻ theo quy định.

Để có thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng-Ba Đình-Hà Nội
Điện thoại: 00 - 84-4 - 37338930

Fax: 00 - 84-4 - 37338930

Email: tttl@mpi.org.vn

 

.