Trung tâm thông tin tư liệu

Giới thiệu về Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Trung tâm Thông tin - Tư liệu là một đơn vị trực thuộc Viện Ngiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (tên tiếng Anh là Center for Information and Documentation) được thành lập năm 1985. Trung tâm có chức năng và nhiệm vụ như sau:

 • Thu thập và xử lý thông tin phục vụ công tác nghiên cứu của Viện và đáp ứng nhu cầu thông tin kinh tế cho người dùng tin ở trong và ngoài nước là các cơ quan nghiên cứu hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và những người có quan tâm;
 • Tổ chức biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin;
 • Thực hiện hoạt động của một thư viện chuyên ngành về kinh tế; xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu điện tử;
 • Quản lý và phát triển các hoạt động của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam; website của Viện;
 • Hợp tác trong nước và quốc tế về hoạt động thông tin – thư viện;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến thông tin và tư liệu.

 

Chức năng, nhiệm vụ

1.   Thu thập và xử lý thông tin phục vụ công tác nghiên cứu của Viện và đáp ứng nhu cầu thông tin kinh tế cho người dùng tin ở trong và ngoài nước là các cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và những nguời có quan tâm;

2.   Tổ chức biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin;

3.   Thực hiện hoạt động của một thư viện chuyên ngành về kinh tế; xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu điện tử;

4.   Quản lý và phát triển các hoạt động của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam; Website của Viện;

5.   Hợp tác trong nước và quốc tế về hoạt động Thông tin - Thư viện;

6.   Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến thông tin và tư liệu.

 

Các mảng hoạt động chính của Trung tâm

- Biên soạn thông tin

- Thư viện -Tư liệu

       - Vận hành website

BIÊN SOẠN THÔNG TIN

Tổ chức biên soạn các ấn phẩm thông tin, tập trung vào các chủ đề mang tính thời sự, được nhiều người quan tâm, các vấn đề Việt Nam đang nghiên cứu, giải quyết trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế.

Các sản phẩm thông tin của Trung tâm được xuất bản dưới dạng sách, thông tin chuyên đề, tài liệu tham khảo, bản tin v.v.

Trong những năm quan, những sản phẩm này đã đáp ứng tương đối tốt nhu cầu nghiên cứu của Viện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan Đảng và Chính phủ và được nhiều đối tác quốc tế quan tâm tham khảo.

THƯ VIỆN - TƯ LIỆU

Là một thư viện khoa học chuyên ngành về kinh tế và quản lý kinh tế, hiện nay, thư viện đã được điện tử hoá, phục vụ theo hình thức mở và phát triển các hoạt động nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.

Đối tượng bạn đọc của thư viện chủ yếu là các cán bộ nghiên cứu trong Viện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cán bộ của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các viện nghiên cứu, giảng viên và sinh viên các trường đại học kinh tế.

Thông qua hệ thống máy tính được nối mạng, bạn đọc có thể truy cập trực tuyến vào cơ sở dữ liệu của thư viện để tra cứu tài liệu một cách nhanh chóng, hiệu quả tại địa chỉ: http://lib.

Hiện nay, cơ sở dữ liệu thư mục của thư viện có trên 17.500 biểu ghi thư mục được xử lý và cập nhật thường xuyên từ các nguồn sách (tiếng Việt và tiếng Anh), bài trích tạp chí, đề tài – báo cáo nghiên cứu khoa học, tài liệu tham khảo v.v.

Trong những năm gần đây, theo xu thế phát triển chung của hoạt động thông tin – thư viện, Thư viện đã tăng cường bổ sung và phát triển các tài liệu điện tử dưới dạng các cơ sở dữ liệu, sách điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng một cách nhanh chóng, tiện lợi và cập nhật cho bạn đọc.

Ngoài ra, nhằm làm phong phú nguồn lực thông tin, Thư viện còn phát triển Bộ sưu tập tư liệu gồm hàng nghìn các bài báo, các bản tin được lựa chọn từ 50 loại báo và các bản tin của Thông tấn xã Việt Nam, phân loại theo các chủ đề về kinh tế – xã hội.

Hoạt động trao đổi tài liệu, chia sẻ thông tin của thư viện được duy trì thường xuyên với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tại Việt Nam như: Ngân hàng Thế giới, Đại sứ quán Hoa Kỳ, Hội đồng Anh, Ngân hàng Phát triển châu Á v.v.

VẬN HÀNH WEBSITE

Website CIEM (http://ciem.org.vn)

Trang tin điện tử của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (gọi tắt là Website CIEM) là kênh truyền thông đa phương tiện của Viện, là nơi truy cập tập trung, tích hợp các kênh thông tin trên nền web, có địa chỉ truy cập trực tuyến tại http://ciem.org.vn

Website CIEM bao gồm 01 phiên bản tiếng Việt và 01 phiên bản tiếng Anh, phản ánh thông tin về các hoạt động của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương bao gồm các hoạt động như sau:

- Nghiên cứu khoa học (đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các đề án trình Bộ, Chính phủ v.v.)

- Thông tin về các hội nghị, hội thảo, toạ đàm trong nước và quốc tế do Viện chủ trì, tổ chức; các chương trình điều tra – khảo sát do Viện tiến hành;

- Các hoạt động đào tạo tiến sỹ, đào tạo ngắn hạn, tư vấn;

- Hoạt động hợp tác quốc tế: thông tin về các dự án hợp tác với Viện, các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác.

Bên cạnh đó, Website CIEM cũng phản ánh các xuất bản phẩm là các kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương dưới dạng sách, tạp chí, báo cáo khoa học, thông tin chuyên đề v.v. nhằm giúp người sử dụng nắm được thông tin về các sản phẩm đầu ra của Viện.

Ngoài ra, Website CIEM cũng cung cấp những liên kết hữu ích tới các cơ sở dữ liệu do Trung tâm Thông tin – Tư liệu xây dựng cũng như các cơ sở dữ liệu quốc tế khác; các trang điện tử của các cơ quan Đảng, Chính phủ, báo, tạp chí, các tổ chức quốc tế v.v.

Cổng thông tin kinh tế Việt Nam - VNEP (http://www.vnep.org.vn)

VNEP do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xây dựng và vận hành, nhằm mục đích cung cấp thông tin về công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế Việt Nam. VNEP được Nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn nút chính thức khai trương ngày 17/03/2006.

Cổng được thiết kế và xây dựng dựa trên công nghệ NET, tuân thủ theo tiêu chuẩn Web Services for Remote Portals (WSRP).

VNEP chủ yếu tập trung phản ánh thông tin tổng hợp về tình hình kinh tế Việt Nam và thông tin về những kết quả nghiên cứu đóng góp vào việc hoạch định chính sách kinh tế của Việt Nam; thông tin về Nhà nước, về văn hóa, xã hội gắn liền với kinh tế. Bên cạnh đó, VNEP là nơi cung cấp nguồn thông tin kinh tế đa dạng và phong phú (bao gồm các bài viết về kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới, cả về lý luận và thực tiễn) thông qua các đường dẫn đến các ưebsite và cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế.

VNEP tập hợp thông tin từ các báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo kinh tế được công bố chính thức bởi các cơ quan Đảng và Nhà nước, các số liệu thống kê, các bài viết và các công trình nghiên cứu về kinh tế Việt Nam của các cơ quan, các tổ chức, các chuyên gia ở trong và ngoài nước. Ngoài ra, VNEP còn tổ chức và cung cấp các hoạt động trực tuyến khác, như hội thảo trực tuyến, diễn đàn trực tuyến, khảo sát trực tuyến nhằm mở ra một kênh để các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia giới thiệu và trao đổi ý kiến về những vấn đề thời sự của công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế ở Việt Nam; VNEP tổ chức các hoạt động khảo sát, thăm dò dư luận về các vấn đề có liên quan đến đổi mới và phát triển kinh tế ở Việt Nam.

Hiện nay, VNEP được tổ chức dưới giao diện web theo các chủ đề chính sau đây:

- Phát triển các loại thị trường

- Hội nhập kinh tế quốc tế

- Công nghiệp hoá & hiện đại hoá

- Phát triển bền vững

- Chính sách tài khóa – Chính sách tiền tệ

- Các loại hình doanh nghiệp

- Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân

- Cải cách hành chính

- Ba đột phá trong chiến lược phát triển

- Tái cấu trúc kinh tế

- Kinh tế xanh

- Văn bản pháp luật

- Báo cáo của Chính phủ

- Công bố các công trình Nghiên cứu về kinh tế Việt Nam của các Viện, các tổ chức nghiên cứu, các chuyên gia ở trong và ngoài nước.

CÁC DỊCH VỤ

Với sự phát triển liên tục trong lĩnh vực thông tin – tư liệu, Trung tâm cũng không ngừng tìm tòi, phát triển và mở rộng các loại hình dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phong phú của người dùng tin. Thời gian qua, Trung tâm đã trở thành đối tác cung cấp thông tin cho nhiều cơ quan Đảng, Chính phủ, các viện nghiên cứu, trường đại học và nhiều cá nhân thuộc các cơ quan trên. Hiện nay, Trung tâm có các loại hình dịch vụ chính như sau:

 • Thực hiện cung cấp các chuyên đề tổng hợp, phân tích thông tin theo chủ đề.
 • Thực hiện yêu cầu dịch vụ về tổng thuật, tóm tắt tài liệu;
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tra cứu thông tin kinh tế và quản lý kinh tế qua mạng Internet, các cơ sở dữ liệu điện tử  v.v.
 • Cung cấp các bản thư mục có tóm tắt nội dung tài liệu theo chủ đề.
 • Cung cấp bản sao tài liệu gốc.

 

Lãnh đạo Trung tâm

Giám đốc:  Ths. Nguyễn Kim Anh            Email: kim-anh@mpi.gov.vn

Phó Giám đốc: CN. Nguyễn Thị Phương Loan

- CN. Hạ Thị Minh Hải

- CN. Nguyễn Bích Hạnh

 

Điện thoại: +84 - 24- 37338930